Fractured Memory - geannuleerd

Ogutu Muraya

In een samenspel van tekst, beeld en verhaalkunst onderzoekt Ogutu Muraya hoe we kunnen omgaan met een geërfde geschiedenis vol complexiteiten. Fractured Memory herverbeeldt James Baldwins essay Princes and Powers, dat een congres van Afrointellectuelen, schrijvers, kunstenaars,  losofen en theoretici beschrij , gehouden aan de Sorbonne in 1956. Uiteenlopende perspectieven – Baldwins tekst, archiefmateriaal en levensverhalen van Ogutu zelf – worden verweven tot een visueel indrukwekkende lecture-performance en reiken ons een nieuwe woordenschat aan om te spreken over dekolonisatie en oncomfortabele waarheden.

Ogutu Muraya is schrijver en theatermaker, maar beschouwt zichzelf in de eerste plaats als verhalenverteller. Hij zoekt naar nieuwe vormen van storytelling waarin hij het sociaal-politieke combineert met het geloof dat kunst een belangrijke katalysator is voor advocacy, voor het bevragen van onze zekerheden en voor het behouden van untold of ‘mis-told’ stories die geen plaats hebben in het gangbare discours.

Kunst werd voor mij een manier om te overleven. Tijdens mijn opleiding politieke wetenschappen hoorde ik voortdurend over wat allemaal misliep in de wereld, maar niet hoe ik daarmee kon omgaan of daarop kon reageren. Kunst werd een retroactief helingsproces, een manier om iets te bevragen en te onderzoeken, en de vruchten van dat onderzoek te delen met een publiek … Theater geeft me de mogelijkheid om in en uit te zoomen, om ergens bij stil te staan of er net van los te komen, iets te deconstrueren en vanuit verschillende perspectieven te behandelen.

Ogutu Muraya in een interview met stadsdramaturg Tunde Adefioye en Joachim Ben Yakoub, Etcetera. 

 

Panelgesprek: Kolonialiteit als psychologisch trauma en artistieke drijfveer
Naar aanleiding van de voorstelling organiseert KVS een panelgesprek op 10 maart om 19:00. De voertaal van dit panelgesprek is Frans en Engels. Het panel zal het hebben over de impact van kolonialiteit op de individuele en collectieve psychologie en hoe dat aan bod komt in het hedendaagse theater en het  bredere culturele veld. Het gesprek zal worden geleid door Joachim Ben Yakoub (onderzoeker aan de UGent en redactielid Etcetera). De panelleden zijn: Annelies Lantsoght, Mireille-Tsheusi Robert en Lili Liani Lusalusa. 
 

 

 

Duur
60
Prijs
€ 17
reductie
€ 13 / € 9 (-26)
Categorie
Theater
EN
NL, FR