Onderworpen

NTGent & Action Zoo Humain

‘Ze zullen me snel vergeten’. Met deze woorden van het hoofdpersonage Michel eindigt Platform, de roman van Michel Houellebecq die in 2005 door Johan Simons op het toneel werd gebracht. Michels woorden vatten een wereldbeeld samen. De westerse beschaving hinkt op haar laatste benen, een tijdperk is voorbij, en daarmee ook alle kansen om nog gelukkig te worden. De vraag is dan: wat nu?

Houellebecqs laatste roman Onderworpen geeft hierop een antwoord. In deze toekomstfictie heeft de chaotische, neoliberale wereld van Platform plaatsgemaakt voor een nieuwe orde. Frankrijk wordt geregeerd door de democratisch verkozen Moslimbroederschap, de nieuwe regering zorgt voor een stabiel maatschappelijk klimaat. Met als prijs: de inperking van een aantal vrijheden, de onderwerping van de vrouw en de verwerping van de waarden van de Verlichting. François, het hoofdpersonage, laat zich maar al te graag onderwerpen aan het opgelegde geloof. ‘Het zou de kans zijn op een tweede leven dat weinig met het eerste te maken had.’ Geplaagd door een defaitistische kijk op de westerse samenleving én op zijn eigen leven, hoopt François op een nieuwe kans om gelukkig te worden. Ook in de liefde. 

Voor de regie van Onderworpen slaat Johan Simons de handen in elkaar met Chokri Ben Chikha van het Gentse Action Zoo Humain. Dit collectief bestaat uit  performers en onderzoekers, met verschillende etno-culturele achtergrond. AZH onderzoekt de superdiversiteit en de beeldvorming van etnische minderheden in de westerse wereld. Het uitgangspunt van deze samenwerking tussen NTGent en AZH is een tweeluik. Johan Simons’ regie van Platform wordt opnieuw opgevoerd, met een nieuwe cast, die ook de bezetting wordt van Onderworpen. Beide voorstellingen kunnen apart, dan wel als tweeluik worden bekeken.

Prijs
€ 20 (cat.1) / € 17 (cat.2)
reductie
€ 17 (cat.1) / € 13 (cat.2) / € 9 (-26)
Categorie
Theater