Palestina in 11 snapshots

PASS is de naam van het Palestinatraject van KVS, les ballets C de la B en A.M. Qattan Foundation. Het letterwoord staat voor Performing Arts Summer School. Maar ‘pass’ betekent ook voorzet, doorgang, passage, overgang, toegang of toenadering. En die vlag dekt precies de lading van wat PASS in Palestina beoogt met jonge podiumkunstenaars: een voorzet geven.

Lees het artikel van Hildegard De Vuyst.
(uit: KVS_Express feb-maart 2010)