KVS logo

Montaigne

Koen De Sutter / Dadanero / COPROD KVS

In coproductie met KVS maakt Koen De Sutter nu de Franse versie van zijn alomgeprezen voorstelling Montaigne.

De Essais van de Franse gentleman-filosoof Michel de Montaigne behoren tot de boeiendste teksten uit de literatuur. Het zijn schetsen van een zelfportret, het is een publieke bekentenis, een lange alleenspraak. De lezer is de bevoorrechte getuige van Montaignes niet aflatende pogingen om inzicht te krijgen in zijn eigen bestaan, om de mens te begrijpen. Zijn motto luidde: “Que sais-je?” Tja, wat weet iemand eigenlijk echt zeker?

Nu staat Montaigne op de planken. Koen De Sutter plaatst de meedogenloze zoektocht van Montaigne in het heden. Hij denkt na over de grote en de kleine dingen des levens. Hij praat over zijn pijn en zijn vreugde. Hij hekelt, verwart, bewondert, herinnert zich, weifelt, is nieuwsgierig en kijkt kritisch naar de machthebbers en naar zichzelf. Maar bovenal hongert hij naar een goed gesprek.

Reviews

10.11.2016 - Rue du théâtre - La philo facile.... Montaigne

Quotes

"Over ijdelheid, sterven, kannibalisme en de gelijkenissen tussen kinderen en hun vader."
- De Morgen -
"De Sutter vermijdt alle theatraliteit en grootspraak, verkoopt zijn rede op ontwapenende naturel. Een meesterproef."
- De Standaard -
"De woorden van de 16e eeuwse humanist Montage staan voor alles waar het onze tijd lijkt aan te ontbreken. Ook vandaag klinken zijn Essais brandend actueel. Laat die uitspreken door Koen De Sutter en je krijgt een staande ovatie."
- De Morgen ***** -

Credits

SPEL & VORM Koen De Sutter tekst Alexander Roose licht Bas Devos beeld Sofie Muller kostuum Anja Perisic muziek Cesar De Sutter techniek Piraten! assistentie Camille Bourgeus MANAGEMENT & SPREIDING Saskia Liénard Productie Dadanero coproductie KVS

Pictures

Hieronder vind je de persfoto's van onze eigen voorstellingen in hoge resolutie, die mogen in het kader van verslaggeving over KVS gratis worden gebruikt. (De naam van de fotograaf moet uitdrukkelijk worden vermeld).

PERSVERANTWOORDELIJKE

Inge Jooris
inge.jooris@kvs.be
0475 80 04 87

(INTER)NATIONALE SPREIDING

Saskia Liénard
saskia.lienard@kvs.be
0496 55 19 92
Technische fiche
Captatie