KVS logo

Nachtelijk Symposium

Mesut Arslan / KVS & Platform 0090

Een moeder, drie zonen en een afwezige vader bewegen samen met ronddraaiende tollen in een houten installatie van beeldend kunstenaar Lawrence Malstaf: in de nieuwe KVS-productie Nachtelijk Symposium tast regisseur Mesut Arslan de grenzen van communicatie af.

Lineair versus circulair
Arslan gaat op zoek naar het verschil tussen lineair en circulair leven: "Lineair is het statische, het rationele: denken, plannen, ordenen, categoriseren, bewust keuzes maken. Circulair staat voor hart, instinct, emoties, het onbewuste en beweging." 

"Mensen zijn geëvolueerd van circulaire naar lineaire wezens," aldus Mesut Arslan. "Dat heeft met welvaart te maken, steeds verder willen gaan, het streven naar vooruitgang. Onze noden, instincten en emoties zijn echter net circulair. Honger, slaap, seks: die noden komen steeds terug. Welvaart helpt ons niet om die te verzadigen. Welvaart staat ons toe om comfortabeler te leven, maar heeft ook onze noodzaak om te dromen afgenomen. De mens heeft zowel het lineaire als het circulaire in zich, maar wij in het Westen zijn de balans kwijt. België staat helemaal aan het uiterste van dat lineaire denken. Alles plannen. Ratio overheerst."

Er worden in Nachtelijk Symposium veel woorden gebruikt, maar in feite wordt er niets gezegd. Alles gebeurt onderhuids, tussen de regels en de woorden door. "Wij in het Westen, ook ik dus, hebben ons denken in een lineaire lijn gezet. Wij houden vast aan een tijdlijn, helemaal rechtdoor. Daarmee sluiten wij heel wat emotie af en volgen we onze intuïtie niet langer. Tekst is lineair. Wat eronder woelt, is circulair. Ik hou de tekst lineair, maar open daarrond circulaire ruimtes," zo vertelt de regisseur. 

Het houten decor, de tollen, en het publiek - dat in een cirkel rond de arena staat - doorbreken dat lineaire spel. Door de installatie met ronddraaiende tollen als decor te gebruiken, wordt Nachtelijk Symposium voor de toeschouwer veel meer dan enkel kijken en luisteren: de tragedie vervalt zo tot een dagelijks ritueel.

Held versus antiheld
We don’t hate Mondays, we hate capitalism. 

Mesut Arslan: “Het stuk draait om de afwezige vader die zijn gezin in een ijzeren greep houdt, maar toch treedt hij pas op het einde van het verhaal naar voren. Dat is niet alleen Vlaams, dat is universeel. Wie de tekst leest, denkt meteen dat de vader de slechtste mens ter wereld is. Ik zie dat anders. Hollywood films hebben het over helden en antihelden, ik niet. Doorheen de geschiedenis hebben systemen meer schade aan mensen veroorzaakt dan mensen aan zichzelf. Dat wil ik in deze productie blootleggen.” 

Nachtelijk Symposium is de eerste KVS-productie van Mesut Arslan en gebaseerd op de gelijknamige tekst van de gelauwerde theaterregisseur en -auteur Eric De Volder (†2010). Mesut Arslan is ook de bezieler van Platform 0090 en hij werkt mee aan de voorstelling Kamyon.

Voor deze tekst werden quotes gehaald uit het interview van Tuur Devens voor Akrostis (eerste kwartaal 2017).

Bio

Mesut Arslan
Regisseur en theatermaker Mesut Arslan groeit op in Izmir (Turkije). Op zijn twintigste neemt hij alleen een vliegtuig naar België. Na een aantal jaren legt hij er zich toe op het maken van theater en richt hij zijn eigen gezelschap op. Met de Anatolië Theater Groep (ATG) heeft hij vooral succes in de Turkse gemeenschap. Langzamerhand creëert hij een eigen stijl die evolueert naar een beeldtaal waarbij taal op experimentele wijze verwerkt wordt. Samenwerkingen met visuele kunstenaars als Lawrence Malstaf zijn terugkerende elementen die zijn werk karakteriseren.

ATG wordt Onderhetvel. Met dit gezelschap maakt hij een bewerking van Kamer en de man van de Vlaamse auteur Eric De Volder. Daarnaast richt hij ook Platform 0090 op, een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie en presentatie van multidisciplinaire kunst met referenties naar het Midden-Westen. Voor zijn eerste KVS-creatie grijpt Mesut Arslan terug naar zijn theaterheld Eric De Volder en pakt Nachtelijk Symposium aan.
 

Eric De Volder
Eric De Volder (1946 – 2010) is dé theatermaker die in samenspraak met zijn spelers stukken schreef in een soort Vlaams dat geen Vlaams is. Zijn taal heeft een uniek, heel eigen idioom, maar toch ook een universele dimensie. Ze zijn hoekig expressionistisch, bonkig en teder, verfijnd en ruw. Het zijn personages die de dood en het leven trachten te bezweren, die een ritueel ondergaan en zichzelf transcenderen. Oertheater als oerritueel. De Volder was gastregisseur bij NTGent. Zijn eigen stukken speelde hij met zijn gezelschap Compagnie Ceremonia. Hij stierf in 2010 na de première van Woyzeck, het twee eeuwen oude en nog steeds actuele stuk.
 

Lawrence Malstaf
Het werk van Lawrence Malstaf (1972, Brugge, België) balanceert op de grens tussen het visuele en theatrale. Hij ontwikkelt installaties en performance art met een sterke nadruk op beweging, toeval, orde en chaos. Hij creëert ook grotere mobiele omgevingen, vaak met hulp van de bezoeker als co-acteur. Fysica en technologie zijn belangrijke inspiratiebronnen voor zijn werk.  

Lawrence Malstaf heeft verschillende internationale prijzen gewonnen op het gebied van kunst en nieuwe technologie. Hij is ook bekend als een innovatieve scenograaf in de dans- en theaterwereld. Hij woont en werkt momenteel in Tromsø (Noorwegen) en stelt internationaal tentoon.

Meer Lawrence Malstaf: In de CENTRALE for contemporary art kan je vanaf 20 april ook gaan kijken naar de expo Où sont les sons ? Where are sounds? met onder andere werk van beeldend kunstenaar Lawrence Malstaf.

Reviews

20.04.2017 - De Morgen - De moeder van alle miserie ****
23.04.2017 - De Standaard - Een poel van verzonken emoties

Quotes

"Nachtelijk Symposium is Vlaams, maar zeker ook universeel theatererfgoed. De tekst stottert op superieure wijze de rituele afrekening die drie getergde en verknoeide zonen en hun moeder in gedachten hebben om hun sadistische en tirannieke vader er eindelijk onder te krijgen."
- Bruzz -
"Zonder huiskameranekdotiek, in de bizarre context van een arena, komt het stuk ongemeen sterk binnen."
- De Morgen -
"Wat het allemaal samen houdt, zijn de acteurs. Ina Geerts en co. jumpen op en over de rand, roepen elkaar bijna ri­tueel aan, om de ander dan ge­niepig in de hoek te drijven. Nog meer dan hun tekst zegt hun lijf. Kleine stapjes, zwiepen­de hoofden, krassende nagels in de vloer: hun spel zoekt dezelf­de schurende gelaagdheid als de hele voorstelling."
- De Standaard -
"Arslan slaagt er wonderwel in om de tekst van De Volder op een geheel andere - letterlijk kleurloze - maar even fysieke manier te ensceneren. De personages zijn vleesgeworden tollen in de arena der familievetes. Je zit er wankel bij en kijkt er onthutst naar."
- Knack Focus -

Credits

TEKST Eric De Volder CONCEPT & REGIE Mesut Arslan Tollen & Arena Lawrence Malstaf DRAMATURGIE Ata Unal scenografie Lawrence Malstaf, MERYEM BAYRAM LICHTONTWERP Jan Maertens MUZIEK & muziekadvies Eric Thielemans GELUIDSONTWERP Stijn Demeulenaere KOSTUUM Johanna Trudzinski MET Bernard Van Eeghem, Ina Geerts, Yves De Pauw, Lotte Diependaele, Gokhan Girginol & Junior Mthombeni regie-assistentie & boventiteling Inge Floré STAGE DRAMATURGIE EN REGIE-ASSISTENTIE CAGLA ÖZNACAR stage SCENOGRAFIE Defne Parman STAGE ACTEURSREGIE ANAIS CIRIELLO PRODUCTIELEIDER JEAN SCHOLS lichttechniek Marc De Boelpaep GELUID TECHNIEK MAX STUURMAN DECORATELIER DANNY VANDEPUT KLEEDSTER/KOSTUUMONTWERP HEIDI EHRAHRT PRODUCTIE-ASSISTENTIE CINZIA MARONI PLANNNING & LOGEMENT WINNE JACOBS, KATHY VAN DEN BOSSCHE PLANNING & SPREIDING SASKIA LIENARD VERTALING MONIQUE NAGIELKOPF (FR), TREVOR PERRI (EN) PRODUCTIE KVS & Platform 0090

Pictures

Hieronder vind je de persfoto's van onze eigen voorstellingen in hoge resolutie, die mogen in het kader van verslaggeving over KVS gratis worden gebruikt. (De naam van de fotograaf moet uitdrukkelijk worden vermeld).

PERSVERANTWOORDELIJKE

Inge Jooris
inge.jooris@kvs.be
0475 80 04 87

(INTER)NATIONALE SPREIDING

Saskia Liénard
saskia.lienard@kvs.be
0496 55 19 92