10 hartenwensen voor Brussel

Hart Boven Hard / Tout Autre Chose

Hart Boven Hard is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering. Van studenten en gepensioneerden tot sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan voor een samenleving die hart boven hard verkiest. Het initiatief ontstond in Vlaanderen en krijgt langzaamaan ook voet aan de grond in Franstalig België, onder de naam Tout Autre Chose.

In Brussel organiseert Hart Boven Hard / Tout Autre Chose - hoe kan het ook anders - een tweetalige avond, daags na de nationale staking. Aan discussietafels zal u zelf vragen kunnen formuleren of voorstellen kunnen uitwerken over belangrijke maatschappelijke hartenwensen rond duurzaamheid, fiscaliteit, armoede, gender,... In een panelgesprek zullen zes deskundigen zich vervolgens over één hartenwens buigen waar geen enkele Brusselaar vandaag nog omheen kan: de stad waarin we leven is 'superdivers' geworden. Wat betekent deze superdiversiteit voor het maatschappelijke middenveld en voor een burgerinitiatief als Hart Boven Hard / Tout Autre Chose in het bijzonder? 

Net als Hart Boven Hard / Tout Autre Chose zelf, doet deze avond beroep op het engagement en de participatie van burgers. 

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze tweetalige avond van Hart Boven Hard / Tout Autre Chose? Reserveer dan snel uw plaats en laat uw stem horen!

Programma:
- Openingswoord door Wouter Hillaert (woordvoerder Hard Boven Hart) en Pascale Vielle (woordvoerder Tout Autre Chose)
- Discussietafels rond 9 hartenwensen voor Brussel (rond o.m. duurzaamheid, gender, jongeren, huisvesting, armoede en ongelijkheid,...) geleid door experts
- Pauze met soep en broodjes & live-muziek door Le temps d’une chanson, sfeervolle jazz & chanson uit de jaren 1930-40
- Tweetalig debat rond de superdiverse realiteit van Brussel en de betekenis ervan voor het maatschappelijke middenveld en voor een burgerinitiatief als Hart Boven Hard/Tout Autre Chose in het bijzonder. Met onder meer: Eric Corijn, Meryem Kanmaz, Bleri Llhesi, Henri Goldman, David Méndez Yépez,…
- Slotwoord door Myriam Stoffen

Masters of ceremony zijn Maaike Neuville & Mourade Zeguendi.

Categorie
Brussel
Extra info

Gratis, mits reservatie
In het Nederlands en Frans
Pauze + catering