Afrika aan zet?

Achille Mbembe
Cedem-Ulg, Ulb, Bxl Laïque, Fusl, KVS, 11.11.11 & De Standaard

'The world is catching up with Africa, not the other way around.'
- Achille Mbembe

Afrika is in volle ontwikkeling – hoog tijd om onze perceptie van dit continent scherp te stellen. Achille Mbembe, een van de grootste Afrikaanse denkers van de postkolonie en auteur van o.a. Critique de la raison nègre (2013), debatteert met een select gezelschap uit de academische en artistieke wereld over de kansen en valkuilen van deze ontwikkeling.

De avond start met een lezing door Achille Mbembe over zijn boek Critique de la raison nègre. Dit essay, dat tegelijk erudiet is en geen heilige huisjes ontziet, is een kritische reflectie over één van de belangrijkste vragen waar de wereld van vandaag mee te kampen heeft: hoe nadenken over het verschil en het leven, het gelijke en het ongelijke?

Van alle menselijke wezens is de Neger de enige van wie het vlees werd verhandeld. Overigens zijn de Neger en het ras in de verbeelding van de Europese samenlevingen altijd één geweest. Sinds de achttiende eeuw vormen ze samen de verborgen en vaak ontkende kelderverdieping van waaruit het moderne kennisproject, maar ook het overheidsproject, zich heeft ontwikkeld. Zal de degradatie van Europa tot een simpele provincie van de wereld de verdwijning van het racisme betekenen, samen met de opheffing van de Neger, een van zijn voornaamste betekenaars? Of zullen we net, eens die historische figuur is opgeheven, allemaal de Negers worden van het nieuwe racisme, product op wereldschaal van de neoliberale en de beveiligingspolitiek, de nieuwe bezettings- en roofoorlogen en de zoneringspraktijken?

Prijs
5
Extra info

In het Frans, simultane vertaling naar het Nederlands