High Heels and Stuffed Zucchini

Remah Jabr
Moussem

Remah Jabr, afkomstig uit Nabloes, kwam naar Brussel in het kader van het traject dat KVS in Palestina opzet. Ze maakte deel uit van de productie Keffiyeh/Made in China en was te gast met Two Ladybugs en The Prisoner, kleine maar krachtige voorstellingen die ze ontwikkelde binnen haar regie-opleiding aan het RITS. De theatermaakster ervaart het dagelijks leven onder de Israëlische bezetting als absurd, maar haar aanpak is nooit louter realistisch. Haar werk situeert zich vaak in een tussenzone waarin ze haar personages met veel zelfspot hun kansen en keuzes laat wikken en wegen. Voor High Heels and Stuffed Zucchini verkent ze de diepe krochten van gebroken familierelaties in een extreme context. De daden van de ouders zadelen de kinderen op met een beladen erfenis. 

Duur
80
Prijs
17
reductie
13 / €9 (-26)
Categorie
Theater
Extra info

In het Nederlands