Hill of pleasures

Maria Ramos
Vrijheidsfestival des Libertés

In 2011 streek een speciale politie-eenheid neer in de ‘Colline des plaisirs’, een favela in het centrum van Rio de Janeiro, die tot dan gecontroleerd werd door een kartel. Na jaren van politiegeweld stonden de bewoners heel wantrouwend tegenover dit pacificatieproces. 

Waarom zouden ze de hulp van de vijand aanvaarden? Op welke manier kan hier de rechtsorde worden hersteld?