Huis

Josse De Pauw & Jan Kuijken
LOD muziektheater

Een HUIS in Vlaanderen. Een kale kamer met onrustig slapende oude mannen, wachtend op wat ze niet zien komen. Eén van hen - de ziener - waagt een wankele klim naar een raampje hoog in de muur. Hij beschrijft de komst van een vreemde ruiter: de dood. Wat vang je nog aan met je leven als de dood komt aandraven? Wie zou niet feesten als blijkt dat ze niet voor jou kwam?

Een HUIS in Jeruzalem. Een kale kamer met rouwende vrouwen, schuilend voor de chaos, buiten. De stad in rep en roer na de kruisiging. Verdriet en wanhoop en de grote vragen: wie zag hem het liefst? Wie zag hij het liefst? Tot de moeder van de gekruisigde op handen en voeten het huis binnenkruipt.

In dit tweeluik brengt Josse De Pauw een bewerking van De vreemde ruiter en De vrouwen bij het graf, twee verhalen met tragikomische allures van de Belgische auteur Michel de Ghelderode (1898-1962). Jan Kuijken componeert voor groot orkest in studio.

Een muziektheaterstuk, nu eens grotesk, dan weer uiterst breekbaar. Een bijbelse poppenkast.

Duur
105
Prijs
20 (cat. 1) / € 17 (cat. 2)
reductie
17 (cat.1) / € 13 (cat. 2) / € 9 (-26)