La peine résout-elle le trouble social ?

Vrijheidsfestival des Libertés

Enkel het strafrecht van de Staat heeft het recht van antwoord op het niet gehoorzamen aan de wet. Maar kan het tevens de collectieve regels doen respecteren en problematische situaties oplossen? Moeten niet andere manieren om overtredingen en conflicten te regelen, die beter zijn voor de sociale cohesie, worden onderzocht? Op voorwaarde dat daarbij de oogkleppen van het strafrecht worden afgelegd. En zich te bevrijden van de obsessie voor straffen en wreken en het voor het ‘alles onder controle hebben’.

Met Tony Ferri (philosophe, auteur de Qu’est-ce que punir ? Du châtiment à l’hypersurveillance (2012)), Dan Kaminski (criminologue, prof. à l’UCL, auteur de Pénalité, management, innovation (2010) et Condamner, à paraître en 2015)), Françoise Vanhamme (criminologue, prof. à l’Université d’Ottawa, directrice de l’ouvrage “Justice !” Entre pénalité et socialité vindicatoire (2011)).

Categorie
Extra info

Gratis