Romeo en Julia

Simon De Vos
HETPALEIS

Elke generatie heeft recht op haar eigen Romeo en Julia. Al zijn de spelers jong en mooi, toch is er weinig plek voor romantiek in de versie van Simon De Vos. Hij situeert Shakespeares liefdesverhaal in een conflict dat nooit benoemd wordt maar mee resoneert in VN-resoluties en geschonden bestanden. De tragiek zit niet in de onmogelijke liefde zelf, het zijn de omstandigheden die haar onmogelijk maken. De Vos slaagt erin het verhaal te actualiseren zonder dat het één moment artificieel aandoet.

Prijs
20 (cat. 1) / €17 (cat. 2 2)
reductie
17 (cat. 1) / €13 (cat. 2) / €9 (-26)
Categorie
Theater