Rumeur et petits jours

Raoul Collectif

Na Le Signal du promeneur denkt Raoul collectif verder na over de verhoudingen tussen individu en gemeenschap.

De toeschouwer is het publiek tijdens een live radiouitzending. In een rokerige sfeer, die doet denken aan de jaren '70, verzamelen een groep verslaggevers zich rond een gemeenschappelijk project: het ontleden van de schoonheid. Is, op het moment van de 347ste uitzending, dit project achterhaald in het licht van de wereld om hen heen? Wat van bij het begin duidelijk wordt, is dat het project ondermijnd wordt door de aankondiging van een beslissing van hogerhand. De cohesie en het ideaal van de groep, en via hen de taal en ideeën, worden extreem op de proef gesteld. Maar wat onthult deze beproeving? Wat de columnisten rest, is een openhartigheid en de poging een groepsdenken in gang te zetten in de hoop te deconstrueren wat hen belemmert, en aan die belemmering koste wat kost te weerstaan.

Trouw aan haar inventieve enscenering stelt Raoul Collectif ons een speelse, visuele en bevrijdende voorstelling voor die de excessen van onze rationele en materialistische maatschappij hekelt. Met deze creatie strooit Raoul Collectif zand in de raderen van de hedendaagse wereld.

"In plaats van zich te verliezen in een nostalgische houding waarbij men met spijt terugkijkt op een periode waarin men nog kon geloven in de grote 'alternatieve' ideologieën, stelt Raoul Collectif ons voor om de macht te nemen over onze taal - de taal als eerste en onmisbaar instrument van het denken alsook van de onderdrukking - in een poging onszelf te bevrijden van vooroordelen over onszelf, voorgekauwde zinnen en formules die ons opsluiten in een realiteit die we onontkoombaar achten." - Mouvement

Prijs
19
reductie
15 / €10
Categorie
Theater