Mind your step

Sermoen, Compagnie Lodewijk/Louis & KVS

Waar kan je als jonge theatermaker vandaag terecht als je een productie wil maken voor de grote zaal? Onder de noemer Wie is er bang voor de grote zaal? last KVS tijd en ruimte in voor jonge makers met ambitie om te creëren voor de grote zaal. Simon De Vos, die als regisseur een proeve van meesterschap aflegt in Maastricht, trapt in juni 2014 het traject af.

Op een mistige dag opperde iemand dat het verleden uit het stadsgezicht zou moeten verdwijnen. Enkel deze actie zou de mens in staat stellen alle persoonlijke en collectieve trauma’s af te werpen.
Hij werd eerst gek verklaard en zijn voorstel werd weggelachen. Maar het idee nestelde zich als een zaadje in het hoofd van de bewoners en begon te kiemen. En op een zonnige dag groeide het uit tot een evidentie.

MIND YOUR STEP biedt u deze ideale leefwereld.

Simon De Vos, Yves De Pauw en Peter Spaepen schetsen in deze productie de kleine mens in een nieuw mens- en maatschappijbeeld en zijn onverwoestbare geloof dat hij alles zelf in de hand heeft.