Short of Lying

Luanda Casella

Short of Lying is tegelijkertijd een verhalende performance én een lezing over verhalen vertellen. Specifieker gaat het stuk over de kracht van verhalen om de werkelijkheid te kaderen en te manipuleren, en over hoe narratief denken door communicatiemedia in beslag is genomen. De voorstelling situeert zich in de conflictueuze wereld van het online publiceren, die zich sinds de jaren ‘90 verhalend denken en storytelling toe-eigent om de neoliberale logica te dienen. In ware TEDTalk-stijl vestigt het stuk de aandacht op de kunst van het discours, terwijl het tegelijk de mechanismen van misleiding blootlegt, om zo een speelse spanning te creëren tussen bewustwording en bedrog.

 

Prijs
€ 17
reductie
€ 13 / € 9 (-26)
EN
NL, FR