De stadsdramaturgen van KVS

KVS wil ‘de stad’ een centrale plek geven in haar werking. Drie ‘stadsdramaturgen’ zullen de link leggen tussen de podia en de straten van Brussel. Drie vragen voor drie stadsdramaturgen.

Hoe willen jullie de stad een plek geven in de werking van KVS?
Kristin Rogghe: Als dramaturgen opereren we tussen reflectie en praktijk. Enerzijds werken we met de concrete stad Brussel, en anderzijds met ‘de hedendaagse stad’ als conceptueel denkkader en vertrekpunt voor fascinerende artistieke ontwikkelingen. We zijn ervan overtuigd dat investeren in jong talent en nieuwe stemmen van cruciaal belang is. En we willen connecties maken met inspirerende partners en steden in binnen- en buitenland, om artistieke uitwisseling te stimuleren en expertise te delen.

Jullie komen alle drie uit een andere structuur: Mestizo Arts Festival (MAF), Urban woorden en t,arsenaal/ GEN2020. Welke ervaringen willen jullie inzetten bij KVS?
Gerardo Salinas: Bij het MAF heb ik een prioriteit gemaakt van het onderzoek naar de nieuwe stedelijkheid: nieuwe kunsttalen detecteren en ze in dialoog brengen met de heersende canon. Zo verbreed je het kunstennetwerk, het repertoire en het publiek. In Brussel was KVS de eerste partner van MAF. MAPping Brussels komt voort uit die samenwerking.  

Tunde Adefioye: Als je écht iets waardevols wilt doen, moet je vertrekken vanuit de sociale context waarin de artiesten leven. Dat leerde ik onder meer van theaterdirecteur Augusto Boal, die in Brazilië het Theatre of the Oppressed (Theater van de onderdrukten) ontwikkelde, gebaseerd op de theorie in Pedagogy of the Oppressed (Pedagogie van de onderdrukten) van zijn landgenoot Paolo Freire.

Kristin Rogghe: Ik heb samengewerkt met artiesten uit de meest uiteenlopende leefwerelden, met verschillende referentiekaders en culturele bagages. Daardoor ga je schijnbaar evidente dingen ter discussie stellen, en beginnen er andere inzichten te groeien. Ook dat kan het theater aan het publiek bieden: een oefening in perspectieven.

Waarom is dat net zo interessant in Brussel?
Kristin Rogghe: Mensen wonen steeds meer in steden en steden worden steeds diverser. Brussel is in ons land de sterkste belichaming van die mondiale trend en biedt dus een voorafspiegeling van de toekomst.

Gerardo Salinas: Daarom heeft Brussel alles om een artistieke koploper te zijn. Artistiek is Brussel the place to be. Ik geloof sterk dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk voor de kunsten. We leven op een uniek moment, in een context van nieuwe technologieën en migratiegolven.

Tunde Adefioye: Ik zal voor SLOW internationale urban artists uitnodigen voor een residentie in KVS om te werken in en over Brussel met Brusselaars. Ik engageer mij bij KVS in de wetenschap dat alles wat ik denk te weten over Brussel eigenlijk niet écht belangrijk is. Wat wel belangrijk is, is wat Brussel en zijn inwoners mij en ons allemaal kunnen leren. Ik zal proberen om de vele talen van de stad te gebruiken om ervoor te zorgen dat de artiesten hun eigen kracht vinden om hun verhalen naar buiten te brengen. 

Lees hier het hele interview.