© Tom Bruelemans

Wie wordt onze nieuwe zakelijk leider? (v/x/m)

Het dagelijks bestuur van KVS is in handen van twee individuen: één verantwoordelijke voor de artistieke werking en één verantwoordelijke voor de zakelijke leiding. In duo en vanuit verbondenheid, elk met hun eigen expertise, geven zij leiding aan het stadstheater. KVS is op zoek naar een nieuwe persoon die die zakelijke leiding op zich kan nemen. 

KVS is het Vlaamse stadstheater van Brussel. Een ontmoetingsplaats op het kruispunt van vele wegen en werelden. Een podium voor theater, dans en muziek. Met uitdagende klassiekers en grensverleggende nieuwe stemmen. KVS omarmt de stad in haar pluraliteit en streeft ernaar een intercultureel, intergenerationeel en genderdivers stadstheater te zijn dat resoneert tot ver buiten Brussel.

KVS bouwt aan een werkplek die een weerspiegeling is van de samenleving en wil een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Daarom werkt KVS aan een divers personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van alle genderidentiteiten, personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden en ervaren werknemers.

Functieomschrijving

Je neemt de dagelijkse leiding van KVS voor jouw rekening, op organisatorisch, HR, financieel en juridisch vlak:

ORGANISATORISCH: Je zorgt voor het vlotte verloop van de activiteiten die door KVS binnen en buiten Brussel georganiseerd worden. Je voert, in overleg met de artistieke leiding, de contractonderhandelingen met de vaste medewerkers, de losse medewerkers, de coproducenten, gastgezelschappen, de locaties en leveranciers van allerlei diensten. Je weet op korte termijn te handelen, en formuleert tegelijkertijd een duidelijk idee voor de organisatie op lange termijn. 

PERSONEEL: Samen met de artistieke leiding ben je verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeleid en de strategische langetermijnvisie op vlak van HR. Je plant regelmatig evaluaties en doorlichtingen met een focus op de ontwikkeling van alle medewerkers, je stelt het organigram op en stuurt bij waar nodig, je plaatst vacatures. Het hele proces van aanwerving tot opzegging van de KVS-medewerkers valt onder jouw verantwoordelijkheid. 

FINANCIEEL: Je beheert en draagt de verantwoordelijkheid over de financiële planning (begroting, afrekening, productiebudgetten, budgetopvolging, investeringsplannen en liquiditeitsplanning) én je staat in voor het verzamelen van alle mogelijke eigen inkomsten om de werking mogelijk te maken. Je ziet opportuniteiten voor het bijeenbrengen van middelen via supranationale organisaties, allerlei fondsen die Europees of mondiaal actief zijn en het halen van middelen uit de private markt, alsook commerciële initiatieven waarvan de baten in KVS worden geïnvesteerd.

JURIDISCH: Je gaat alle juridische verbintenissen aan die betrekking hebben op de dagelijkse werking en het normale beheer van KVS. Er is eveneens een belangrijke rol weggelegd voor jou in het beheer van de infrastructuur, zowel op het vlak van onderhoud als op het vlak van investeringen.

Profiel 

KVS hecht belang aan het bevorderen van gelijke kansen, zowel op gebied van leeftijd, gender, etnische afkomst, handicap of nationaliteit.

  • Je beschikt over een masterdiploma met een economische of juridische oriëntatie (of gelijkwaardig door ervaring).
  • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie.
  • Je hebt de ambitie en visie om voor het huis op lange termijn een duurzame, hoogstaande en zakelijke werking uit te tekenen.
  • Je onderhandelingscapaciteiten zijn sterk ontwikkeld.
  • Je bent pragmatisch, empathisch, ondernemend, luisterbereid en daadkrachtig.
  • Je spreekt Nederlands, Frans en Engels. Bijkomstige talen zijn een plus.
  • Je toont een grote betrokkenheid bij Brussel, zowel op het culturele, het sociale als politieke vlak en je ambieert om de stad in haar vele geledingen bij de werking van KVS te betrekken.
  • Je hebt een grondige kennis van het Vlaamse podiumkunstenlandschap op beleidsmatig vlak. Kennis van de Vlaamse culturele sector op artistiek vlak is geen vereiste maar wel een voordeel.
  • Je bent vertrouwd met of op zijn minst enorm geboeid door de werking, de historiek en de missie van KVS.

Aanbod

KVS biedt een marktconform loon, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een gsm-abonnement en een eindejaarspremie conform PC 304. 

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 augustus 2022 per e-mail naar de voorzitter van KVS, Hilde Vernaillen, sollicitatie@kvs.be