KVS

Opportunities - Een ander verhaal van en over migratie

Hoe over migratie gesproken werd, gaat niet over een humanitair antwoord op gedwongen ontheemding en migratie, maar enkel over het grenzenbeleid. Vandaag worden we opnieuw geconfronteerd met de gedwongen verplaatsing van miljoenen mensen, die met een ongekende solidariteit worden beantwoord. Maar verandert hierdoor het verhaal over migratie?

De zoektocht naar een eerlijk migratieverhaal en een nieuw verhaal over samenleven, de twee hoofddoelstellingen van het OPPORTUNITIES-project, blijft een serieuze uitdaging. Wij geloven dat migratie een kans is. Maar wat houdt dit in?

OPPORTUNITIES wil vluchtelingen en migranten zelf een stem geven, via hun verhalen. Verhalen over migratie die tot nu toe meestal beperkt zijn gebleven tot de kunst: migrantenliteratuur, films en andere artistieke vormen die vluchtelingen en migranten een stem, waardigheid en zeggenschap geven.  OPPORTUNITIES laat zien - zowel in theorie als in de praktijk - hoe we een inclusief en productief debat kunnen starten dat gebaseerd is op een eerlijke dialoog. Wij willen media en anderen tonen hoe hun manier van spreken een positief verhaal over en van migratie kan zijn.

Een inleiding op het 4 jaar durend project en twee panelgesprekken over het belang van verhalen en de nood aan een inclusief beleid geven een beeld van OPPORTUNITIES.

Programma 7 juni 2022 (KVS TOP)

13u30 Onthaal
14u Opportunities, what's in a name (Michel Debruyne - algemeen coördinator)
14u30 Het belang van verhalen in het erkennen van de ander. (Panelgesprek met KVS, LevL, Kuumba en Black History Month)
15u15 Wat zeggen Europeanen en media over migratie? (Stefan Mertens - Centrum voor Mediastudies, KU Leuven)    
15u45 Migratie vraagt een inclusief beleid (Stellingen gevolgd door een panelgesprek met 11be, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, KifKif en Omar Ba)
16u30 Afsluiting en netwerkmoment

WIl je erbij zijn? Schrijf je dan hier in.