KVS

Publiek gesprek: vrijheid van meningsuiting in de kunsten

Op 31 mei organiseert Kunstenpunt in het kader van Kunstenfestivaldesarts een publiek gesprek over de zeggings- en de daadkracht van het kunstenveld wanneer het gaat over onderwerpen van politiek-maatschappelijke aard. Wie gaat hier op welke manier mee om? Zijn er grenzen aan onze vrijheid van meningsuiting, en zo ja welke? En zoniet, wat is er nodig om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst niet verandert?

Kunstenaars verhouden zich tot wat er in de wereld gebeurt. Soms nemen ze expliciete standpunten in, soms voegen ze nuance toe. Politieke of maatschappelijke standpunten botsen zo nu en dan met politieke visies of economische belangen. Heel wat collega's in het kunstenveld voelen hier een verantwoordelijkheid rond. Kunst heeft zeggingskracht en kan een breed publiek bereiken.

De voorbije jaren zien we in Europa, en bij gelegenheid ook in Vlaanderen, dat het vrij spreken van kunstenaars en kunstorganisaties onder druk komt te staan. En ook al heeft die druk geen juridische grond, ze kan wel impact hebben. Occasioneel wordt financiering in vraag gesteld, soms worden kunstenaars presentatiekansen ontnomen.

Op 31 mei organiseert Kunstenpunt in het kader van Kunstenfestivaldesarts een publiek gesprek over de zeggings- en de daadkracht van het kunstenveld wanneer het gaat over onderwerpen van politiek-maatschappelijke aard. Wie gaat hier op welke manier mee om? Zijn er grenzen aan onze vrijheid van meningsuiting, en zo ja welke? En zoniet, wat is er nodig om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst niet verandert?

Mary Ann de Vlieg modereert een gesprek tussen Tom Bonte (Ancienne Belgique), Kasia Redzisz (Kanal), Maria Dogahe (Kaaitheater, Caddy) en Bill Dietz (Overtoon). Keynote opener van de avond is Yazan Khalili.

  • Taal: Engels
  • Waar en wanneer: KVS Top op vrijdag 31 mei om 18u

Schrijf je nu in