KVS

IETM-event: Export versterken of samenwerkingen anders vormgeven?

IETM – International Network for Contemporary Performing Arts (Internationaal network voor hedendaagse podiumkunsten), nodigt, samen met KVS en met belangrijke bijdragen van IDEA Consult, stakeholders in Brussel en daarbuiten, uit voor een discussie rond internationalisering van de Vlaamse podiumkunsten. 

IETM – International Network for Contemporary Performing Arts (Internationaal network voor hedendaagse podiumkunsten), nodigt, samen met KVS en met belangrijke bijdragen van IDEA Consult, stakeholders in Brussel en daarbuiten, uit voor een discussie rond internationalisering van de Vlaamse podiumkunsten. De afgelopen jaren legde IETM – samen met IDEA Consult en andere partners – de focus op het identificeren van 21ste eeuwse trends en opkomende modellen voor transnationale samenwerking binnen de podiumkunsten. Uit deze onderzoeksactiviteiten kwamen enkele terugkerende thema’s naar voor, zowel binnen Europa als internationaal herkenbaar. 

KVS bouwt reeds lange tijd aan zijn internationale relaties en nodigt heel wat internationale artiesten op zijn podium en voor residenties uit. Nu wil het theater, als festivalcentrum van kunstenfestivaldesarts, gastheer zijn en bijdragen aan belangrijke discussies die impact hebben op de gehele sector.  Sinds de jaren '80, laten hele generaties van Vlaamse podiumkunstenaars een onuitwisbare indruk na op prestigieuze podia wereldwijd, dankzij een uitgebreid netwerk aan transnationale co-producties en presentaties. 

Toch komt dit model steeds meer onder druk te staan – krimpende budgetten, stevige concurrentie, veranderende referentiekaders en kortere speelperiodes zetten druk op het volledige internationale kader dat de Vlaamse podiumkunsten ondersteunt. Betekent dit het einde van de Vlaamse golf – of de opkomst van een nieuwe golf? 

De sector worstelt met een dilemma. Aan de ene kant bestaat er een sterke vraag naar ondersteuning van export om internationaal competitief te kunnen blijven. Aan de andere kant is er dringend nood aan nieuwe werkingsmodellen die gegrond zijn in solidariteit, duurzaamheid en inclusiviteit. Hoe kan onze sector zich hieraan aanpassen? En welke vraag moeten voorleggen aan het Vlaamse internationale cultuurbeleid: willen we onze exportpositie versterken of de samenwerkingen van morgen vormgeven? 

Op woensdag 29 mei, van 10:00 tot 12:00 CEST, zullen we deze vragen en meer bediscussiëren tijdens een sectordialoog, gehost door IETM en KVS, in samenwerking met IDEA Consult. Joris Janssens en Inez Boogaerts (IDEA Consult) zullen de keynote speech geven. Zij voerden onlangs een veldonderzoek naar internationaal cultuurbeleid uit voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap (nu beschikbaar in het Vlaams en binnenkort in het Engels). 

  • Welkomstwoord: Michael De Cock, artistiek directeur KVS 
  • Moderator:  Ása Richardsdóttir, secretaris general IETM 
  • Sprekers: Joris Jannsens en Inez Boogaerts van IDEA Consult 

Na het event volgt een informeel netwerkmoment, met versnaperingen. Meer info over toegankelijkheid en de locatie vind je hier.

Het evenement vindt plaats in KVS, in het KVS BOL gebouw, en is gratis voor zowel leden als niet-leden van IETM. Om je registratie te vervolledigen, moet je inloggen met je bestaande IETM-account of er een aanmaken, en de registratiemodule op de website volgen.  

IETM wil graag zijn partners bedanken: Kunstenpunt, OKO Overleg Kunstenorganisaties en Kunstenfestivaldesarts