Le chant des ruines

Michèle Noiret

Voor deze genuanceerde en interactieve scenografie, nodigt Michèle Noiret vijf dansers met verschillende achtergronden uit om te reageren op onze leefwereld die complexer, chaotischer en onzekerder blijft worden. De choreografe bedacht een inventieve schriftuur, onderbroken door onverhulde rustmomenten, van losstaande frases die zich zonder schijnbare logica opvolgen. Alles verloopt volgens een inwendige maalstroom die veruitwendigd wordt in haar choreografie.

Tickets