KVS

FEAR NO MORE

KVS
How society dictates how we deal with fear
do 24.04.2025 en vr 25.04.2025
24.04.2025
en
25.04.2025

Waarom zijn we bang? Angst is een evolutionair overlevingsmechanisme, maar lijkt ons vandaag vooral te verlammen met hevige gevoelens van wantrouwen, onbehagen en stress. Bovendien worden we steeds vaker geconfronteerd met een politieke cultuur van fearmongering of paniekzaaierij die burgers verdeelt.

Machtsdynamieken en stigmatiserende beeldvorming lijken hier altijd een rol te spelen. Wie wordt gezien als dader, wie als slachtoffer, wie vecht, wie houdt zich stil, wie wint en wie verliest? Wat als we die angst zelf terug in handen nemen? En ons niet langer in hokjes laten duwen. Een daad van subversie, deconstructie en activatie.

KVS-dramaturge Dina Dooreman nodigt kunstenaars, sprekers, … en jou uit voor een performatief reflectieprogramma in KVS. Samen gaan we op zoek naar manieren om angst om te zetten in een artistieke en verbindende tegenreactie.  Fuck fear!