KVS

Jason Dousselaere & Eva Binon

Catharsis

Aristoteles duidde catharsis aan als “zuivering (reiniging, loutering) van gevoelens in emoties door een ervaring die uitgevoerd wordt door anderen, met name in drama/toneel”. Dat is waar Dousselaere en Binon op mikken: een emotionele zuivering of vrolijke wedergeboorte afdwingen voor zichzelf en voor het publiek via een grillige stroom aan verhalen.

Eva Binon en Jason Dousselaere delen een ontzag voor de glorieuze, tot falen gedoemde mens. Ze kijken vol verwon­de­ring naar de wereld die meer en meer volledig door de mens beheerst lijkt te zijn. Dat besef vervult hen met trots, angst en mededogen. Hun favoriete antwoord is humor. Met deze nieuwe voorstel­ling willen ze het begrip catharsis herdenken.

© Jan Opdekamp