KVS

De Vier Vrienden

New Mythology

Sinds Narcissus weten we waar de echo vandaan komt, maar kunnen we de mythologie ook gebruiken om te verklaren waarom de reiger migreert? Of waarom eekhoorns in bomen leven? Of waarom de donder na de bliksem komt? In de spontane interventie van De Vier Vrienden hebben ze hun ideale setting gekozen: De Griekse en Romeinse mythologie, met haar bekende personages, locaties en verhaalstructuren. Ze nemen de vertrouwde middelen en stijlfiguren onder de loep, en gebruiken die om uiteindelijk een nieuwe te creëren.

Improvisatietheater neemt zichzelf zelden serieus. Met New Mythology wil De Vier Vrienden de lat hoger leggen door een volledige theatervoorstelling te improviseren, compleet met scenografie, licht & geluid.

De Vier Vrienden is een uitloper van Preparee, een studententheatergroep in Leuven origineel bestaande uit Willem Nelissen, Jakob D'herde, Benjamin Torfs en Simon Verlinden, ondertussen uitgebreid met Eveline Van Raes en Lisa Lemmens. Allemaal jonge amateurkunstenaars die zich bezighouden met performance in al haar vormen, waaronder improvisatie, korte humor en lang drama. Ze wonnen het Nederlandse Kampioenschap Studententoneel in Enschede en treden regelmatig op in Nederland.