KVSMet De Duivels / Les Diables gaat Krapp — het theatercollectief van Mats Vandroogenbroeck, Nona Demey Gallagher en Timo Sterckx — aan de slag met één van de beruchtste tovenaarsprocessen uit de Europese geschiedenis.Het is 1632; het vroegmoderne Frankrijk is volop aan het herstellen van de pestepidemieën en godsdienstoorlogen die overal in het land chaos, hongersnood en verdeeldheid zaaiden. Al geruime tijd drijft de Katholieke Kerk als reactie op de Protestantse Reformatie de controle op en voert een zuivering van het geloof en zijn onderdanen door. Kardinaal de Richelieu, op dat moment de eerste minister van Frankrijk, strijdt in naam van koning Lodewijk XIII tegen onafhankelijke binnenlandse facties die een machtige gecentraliseerde staat belemmeren. 

In hetzelfde jaar wordt de Franse stad Loudun opgeschrikt door een golf van demonische massahysterie. De non Jeanne des Anges — moeder-overste van het Ursulinenklooster in de stad — beweert bezeten te zijn door de duivel. Al snel raken haar 17 medezusters besmet door eenzelfde demon. De nonnen wijzen de progressieve, seksueel promiscue priester Urbain Grandier aan als schuldige. De welbespraakte pater jezuïet was op dat moment reeds persona non grata aan het hof in Parijs, na zijn verzet tegen de afbraak van de stadsmuren; een staatsopdracht waarvoor commissaris Jean Martin de Laubardemont werd aangesteld. Op vraag van Richelieu onderzoekt Laubardemont de demonische zaak verder in een poging om Grandier monddood te maken. Na een hardvochtig (schijn)proces belandt de priester uiteindelijk op de brandstapel. 


Al eeuwenlang buigen romanciers en historici zich over de bezetenheid van Loudun. Filosoof Michel De Certeau omschreef de bizarre gebeurtenissen als een complex staaltje politiek theater: ‘De duiveluitdrijvingen transformeerden tot een groots publiek proces: een confrontatie tussen geloof en wetenschap, een debat over wat zeker is en onzeker, over rede, over het bovennatuurlijke en autoriteit. Het was een ‘theater’ dat nieuwsgierigen aantrok uit heel Europa.’

De zaak Loudun resoneert volgens Krapp op bijzondere wijze met de eigen tijd waarin politieke paranoia, complotdenken en religieuze retoriek steeds vaker worden ingezet als mediagenieke strategieën om maatschappelijke minderheden te framen én verbranden. Het proces duwde alle betrokken partijen in een specifieke, theatrale rol die zowel emanciperend als vernietigend kon werken. Zowel de bezeten nonnen als de beklaagde Grandier werden in die zin acteurs in een groots opgezet politiek toneel dat zich boog over gloednieuwe maatschappelijke vragen. 

De gebeurtenissen in Loudun tonen haarscherp aan hoe nieuwe denkbeelden vaak hand in hand gaan met reactionaire opwellingen. Net in een tijd van grootse transitie — van wetenschappelijke revolutie en beginnend verlichtingsdenken — doemden de vergeten duivels weer op; sterker, machtiger én conservatiever dan ooit.

Urbain Grandier, die zich openlijk uitsprak tegen het priesterlijk celibaat en fel tekeer ging tegen het autoritaire bewind van het Franse koningshuis, werd gereduceerd tot een diabolische tovenaar. En in een tijd waarin vrouwen systematisch onderdrukt werden, waarin heksenverbrandingen en feminicide hoogtij vierden, moesten de bezeten zusters de rol van (mannelijke) demon aannemen om ‘veilig’ te ventileren over hun permanente staat van oppressie. Hoewel ‘bezetenheid’ traditioneel wordt gezien als een staat van totaal controleverlies, noemt De Certeau de demonische possessie van de betrokken nonnen ook ‘een rebellie van de Amazones’. De bezetenheid is volgens hem evengoed ‘een opstand van vrouwen: vrouwen die agressief en provocatief zijn, en via de exorcismes voor het eerst hun meest onderdrukte verlangens en noden kunnen communiceren.’


Met De Duivels / Les Diables neemt Nona Demey Gallagher de regie in handen. Timo Sterckx speelt de rol van Urbain Grandier. Mats Vandroogenbroeck schreef een nieuwe theatertekst op basis van historisch materiaal, gaande van romans en processtukken tot getuigenissen van toehoorders, duiveluitdrijvers, slachtoffers en beklaagden. Ook verschillende fictieve zijlijnen werden doorheen het verhaal geweven, onder meer geïnspireerd door het onderzoek van academica Silvia Federici, om de complexe beweegredenen van de vrouwelijke personages actiever naar voren te brengen. De Duivels / Les Diables is de derde voorstelling van Krapp. Ze maakten ook Weird Tales (2021) en Through The Looking-Glass (and what we found there) (2019). 
Mats Vandroogenbroeck
(°1993, hij/hem) is acteur, theatermaker en schrijver, met een opleiding geschiedenis aan UGent en drama aan het KASK. 

Mats werkte reeds als speler en maker bij o.a. de Kopergietery, studio ORKA, Blauwhuis, Malpertuis, Compagnie de Koe en het kunstenaarscollectief ZUIDPARK. Samen met Jonas Baeke creëerde hij onlangs de kindervoorstelling Bambiraptor, die werd geselecteerd voor het Theaterfestival (2022).

Naast zijn werk als acteur bouwt Mats een artistieke en kritische schrijfpraktijk uit. Hij is redactielid van tijdschrift voor cultuur en kritiek rekto:verso en schrijft de teksten voor Krapp vzw, zijn theatercollectief met klasgenoten Nona Demey Gallagher en Timo Sterckx. Zijn fascinatie voor het occulte is een rode draad doorheen zijn theaterwerk. Met hun absurdistische tekst voor de voorstelling Through the Looking-Glass (and what we found there) wonnen ze de SABAM Jong Theaterschrijfprijs op Theater aan Zee (2019).

Nona Demey Gallagher (°1995, zij/haar) is theatermaker en studeerde af met een masterdiploma drama aan het KASK, Gent. Ze werkte onder meer samen met Ontroerend Goed (Loopstation), KOPERGIETERY en Beeldsmederij De Maan (plastiekBERTRAND), DE Studio (Dreaming Not Sleeping) en CAMPO / De Koe (In Koor!).  

Samen met Mats Vandroogenbroeck en Timo Sterckx vormt ze het theatercollectief Krapp. Ze maakten Through The Looking-Glass (and what we found there) waarmee ze de Theaterschrijfprijs wonnen op Theater Aan Zee #19 en Weird Tales, een feministische horrorfilm op scène over het leven van Mary Shelley. Hierin vertolkte Nona schrijfster Mary Shelley.  

Naast theater studeerde Nona ook Vlaamse Gebarentaal aan Doof Vlaanderen en creëerde ze samen met Imke Mol E R O T I  C A, een performance waarin ze erotische poëzie van vrouwelijke auteurs omzet in Vlaamse Gebarentaal. Nona regisseert in 2023 De Duivels / Les Diables van Krapp en haar opkomend radicaal-feministisch project Up Your Ass in CAMPO. 

Lichaam / Geest

Met zijn bekende stelling ‘Cogito, ergo sum’ — ‘Ik denk, dus ik ben’ —  scheidt Frans filosoof René Descartes aan het begin van de 17de eeuw de geest radicaal van het lichaam. Binnen zijn mechanistische filosofie werd de ratio de protagonist en werd het lichaam een gedehumaniseerde machine, vol passies die enkel gecontroleerd en geneutraliseerd konden worden door de rede. Het gedachtegoed dat de rationele geest centraal staat, legitimeerde zowel de macht van God als een onderscheid tussen klassen, rassen en seksen. Net zoals de arbeider en de slaaf was de vrouw een irrationeel wezen dat geestelijk te zwak was om de subversieve passies en humoren onder controle te houden. In een Frankrijk dat geteisterd werd door pest en godsdienstoorlog werd het lichaam zo een politiek instrument om werkkrachten en vrouwen te onderwerpen om de bevolkingsgroei te stimuleren, de kerkelijke macht te versterken en het staatskapitaal te vergroten. Binnen dat idee werden vrouwelijke ziektebeelden, zoals hysterie, veroorzaakt door een ronddwalende uterus; een wild en onbetrouwbaar orgaan dat getemd kon worden via het huwelijk. Kerk en staat voerden strenge regels op rond voortplanting, het huwelijk en contraceptie en de vrouw werd gereduceerd tot een ‘reproductiemachine’. Het vrouwelijk lichaam werd een staatszaak, hun eeuwenoude kennis van de natuur werd geschandaliseerd, in het bijzonder vroedkunde, alternatieve geneeskunde en kruidenkunde. 

 

Heks / Heilige

Doorheen de 16e en 17e eeuw verloren vrouwen vrijwel al hun vrijheden in het maatschappelijke leven. Voornamelijk vrouwen zonder gezin, prostituees,  alleenstaande moeders en vroedvrouwen werden gewantrouwd. Steeds sterker doemde het beeld van de heks op, vaak een oude, vereenzaamde vrouw die in armoede of teruggetrokken in de natuur leefde. De heks werd gezien als een promiscue en rebelse vrouw, die tijdens de hedonische heksensabbat copuleerde met de duivel en via een betovering de geest van mannen corrumpeerde en hun autoriteit ondermijnde. De heks werd staatsvijand nummer één, en honderdduizenden vrouwen werden verbrand, opgehangen of gefolterd. Ze werden onder meer veroordeeld voor anticonceptieve magie, sodomie, kindermoord en aanbidding van dieren. Na de piek van de heksenverbrandingen aan het eind van de 17e eeuw veranderde het vrouwbeeld geleidelijk aan. Het prototype van de vrouw als deugdzaam en onschuldig kreeg vorm, een periode die ook wel de naam ‘the century of the saints’ kreeg. Deze heiligverklaringen vielen voornamelijk te beurt aan (religieuze) vrouwen, na een woelige periode van demonisering en hekserij. Een bezeten vrouw doorstond de folteringen van de exorcismes als een vorm van martelaarschap, een nobel offer dat gemaakt moest worden om een heilige status te verwerven. De publieke exorcismes hadden bovendien een voorbeeldfunctie, de absolute macht van de kerk werd gedemonstreerd als een duidelijke overwinning van geloof en zuiverheid over ketterij en rebellie. 


Timo Sterckx
(°1995) is theatermaker en acteur; hij studeerde Drama aan het KASK in Gent. Na zijn opleiding ging hij meteen aan de slag bij De Roovers alsook bij Louis Janssens en Ferre Marnef voor Toverberg, hun tweede samenwerking na #BOS. Samen met Louis maakte hij eerder ook The Greatest Show On Earth, een voorstelling waarvoor Timo een volledig boek uit het hoofd leerde.

Met Mats Vandroogenbroeck en Nona Demey Gallagher vormt hij Krapp. Ze creëerden Through The Looking Glass (and what we found there), een voorstelling die werd bekroond met de TAZ#19 Theaterschrijfprijs, en nadien Weird Tales. Naast zijn eigen werk speelde hij mee in projecten van Myriam Van Imschoot/Cie De Koe, Theater Malpertuis en Julie Cafmeyer. Met zijn eigen werk werd Timo o.a. vier keer geselecteerd voor Theater Aan Zee. Binnenkort is hij te zien in nieuwe voorstellingen van Bruno Vanden Broecke en WOLF WOLF.

Bastiaan Vandendriessche
Bastiaan Vandendriessche is acteur, theatermaker en schrijver, met een opleiding Internationale Politieke Wetenschappen (Ugent) en Drama aan het Conservatorium Antwerpen. Naast zijn werk als speler en theatermaker bij Ontroerend Goed, Orkater, 4Hoog, Jotka Bauwens en Krapp, schrijft hij sinds 2017 ook eigen werk (De Fuut, A white man's burden, Ode aan Buldegart, Mockingbird, Dorian). Met zijn debuutvoorstelling De Fuut won hij de International Best Performance award op Amsterdam Fringe 2017; met de vertaalde versie speelde hij in Engeland en Schotland (Big in Belgium). A white man’s burden creëerde Vandendriessche bij Theater Rotterdam. Met Ode aan Buldegart werd hij finalist voor de Toneelschrijfprijs 2020 waarna de tekst in samenwerking met KVS en Mike Tijssens in het Frans werd vertaald (Ode a Hurlegarde). Momenteel werkt de theatermaker aan zijn eerste literaire werk Staart, op korte en hopelijk erna lange liefde, mede ondersteund door Literatuur Vlaanderen.
Maria Zandvliet
Maria Zandvliet (1999, zij/haar) studeerde eerst een jaar filosofie aan de Universiteit van Amsterdam voordat ze aan de toneelopleiding van Kask in Gent begon, waar ze volgend jaar haar master zal afronden. Naast De Duivels / Les Diables heeft Maria al meerdere projecten achter de rug. In 2021 maakte ze samen met Toon Acke De Onderspitdelver, een voorstelling gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas Bernhard. Vervolgens maakte ze in 2022 de voorstelling Opnieuw, een vrije bewerking van Wachten op Godot van Samuel Beckett. Datzelfde jaar liep ze een regiestage bij Benjamin Abel Meirhaeghe bij Toneelhuis. Verder zal Maria zich het komende jaar toeleggen op het maken van een bewerking van The Sound of Music. In De Duivels / Les Diables zal ze de rollen van Madeleine en Kardinaal de Richelieu op zich nemen.
Fleur Perneel
De Brugse Fleur Perneel behaalde een bachelor in de vrije kunsten aan het KASK en studeerde af als artieste in de circuskunsten aan ESACTO' Lido (Toulouse). Ze heeft ook een diploma van de AHK in Mime-opleiding (Amsterdam). De artieste creëert en voert haar solo HUNT OR BE HUNTED uit in Vlaanderen, Frankrijk en Spanje. Als acro-danseres is ze binnenkort te zien in Eldorado, een creatie van Cy Nicanor De Elia, en als performer en muzikant in Nadine O'garra's A Chaque Pas Que Je Fais Je Laisse Une Empreinte Dans Le Paysage. Ze schrijft en speelt ook in de openluchtvoorstelling J'ai creusé des chutes, samen met Paloma Arcos en Kaïssa Roulx. In haar eigen creatie De kleine finale van hert staat ze samen met haar vader op scène (première voorjaar 2024).
Fiene Zasada
Fiene Zasada (2000, zij/haar) haalde haar secundair diploma Woordkunst-drama aan het Lemmensinstituut in Leuven. Nu studeert ze drama aan het KASK in Gent waar ze volgend jaar haar master zal afronden. Als kind had ze een grote fascinatie voor het musicalgenre. Samen met mede-dramastudenten Bavo Buys en Matilde Casier vormt ze het collectief De Miserabeln, hun theatrale West-Vlaamse musicalkoor. Fiene deed in 2022 stage bij Walpurgis in de Librettolezing AIDA. In De Duivels / Les Diables van Krapp zal ze de rol van Moeder Jeanne vertolken.
Eleni Ellada Damianou
Eleni Ellada Damianou is een multi-disciplinaire kunstenares, gevestigd tussen Brussel en Athene, met ervaring in podium-kunsten, kostuumontwerp en scenografie. Ze studeerde dans aan de Griekse Nationale Dansschool en bij P.A.R.T.S. en modeontwerp bij D.I.I.E.K. Ze trad op met verschillende choreografen en gezelschappen, waaronder Radouan Mriziga, Fabrice Mazliah, Ultima Vez en vele anderen. Als kostuumontwerpster werkte ze samen met kunstenaars en merken als Konstandinos Rigos, Christophe Coppens, Mohamed Toukabri en Ancient Greek Sandals. Haar projecten omvatten dansvoorstellingen, kunstinstallaties, reclamecampagnes en theaterproducties. In 2022 werkte ze als hoofd patroonmaakster voor de Nationale Griekse Opera. Ze kreeg in 2022 de Stavros Niarchos Foundation Artist Fellowship toegekend door ARTWORKS. Eleni Ellada Damianou onderzoekt de interactie tussen beweging, ruimte en textiel.
Emiel Vandekerckhove
Beeldende kunstenaar Emiel Astrid Rambeaux Vandekerckhove studeerde onlang af in vrije kunsten aan LUCA School of Arts in Gent. Van jongs af aan is Emiel gefascineerd door tekenen. Tegenwoordig zet hij die tekeningen om in schilderijen, tatoeages, muurschilderingen en animatiefilm. Hij is mede-oprichter van het voormalige Astrid Collectief, waarmee hij gedurende vier jaar tentoonstellingen en voorstellingen organiseerde. Voor de jeugdvoorstelling Bambiraptor, een productie van Kopergietery & KGbe, werkte hij als art director, samen met Jonas Baeke & Mats Vandroogenbroeck. Vorig jaar speelden ze op het Theaterfestival in Gent. Daarnaast schilderde hij ook het decor voor Prelude In de Sneeuw van Stan Martens & Ferre Vuye en Guilty of Love van Sophia Bauer & Marieke Schraepen.

Een kopie van het pact tussen Urbain Grandier en de duivel, geschreven in gespiegeld Latijn. Het document, ondertekend door verschillende demonen, waaronder Satan, Leviathan en Astaroth, werd gebruikt als bewijsmateriaal tijdens het proces. (1634).
Een miniatuur van de wonde van Jezus uit een Middeleeuwse gebedenboek. Een snede waaruit het christelijke leven wordt geboren (ca 1349).
Portret van Urbain Grandier (1627)
‘De bewening van Christus’ uit de Notre Dame à la Rose in Lessines (ca late 16de eeuw). We zien Jezus met borsten. Zulke werken suggereren dat God en Christus niet uitsluitend mannelijke, maar ook vrouwelijke, moederlijke aspecten hebben.
Kardinaal de Richelieu door Philippe de Champaigne (1640). De allereerste eerste minister van Koning Lodewijk XIII en premier van Frankrijk.
Portret van Jeanne des Anges, overleden 29 januari 1665. Na de duiveluitdrijving verschenen de namen van ‘Jezus’, ‘Maria’ en ‘Saint-Joseph’ op haar hand. (datum onbekend)
Een tekening uit het boek ‘Utriusque Cosmi, maiores scilicet et minores, metaphysica, physica atque technica Historia’ van Robert Fludd (1617–1621). De rationele geest als fundament van de kosmos. Aarde en hemel krijgen hun plek in de schedel, waar de menselijke kennis ontstaat.
Tekening door Jan Ziarnko uit het boek ‘Tableau de l’inconstance des mauvais anges et ça demons’ van Pierre De Lancre (1612). Het feestmaal als terugkerend thema in afbeeldingen van de heksensabbat, een duivelse fantasie in een periode waarin Europa kampte met grote hongersnood.

Credits

CONCEPT Mats Vandroogenbroeck, Nona Demey Gallagher, Timo Sterckx (KRAPP) SPEL Mats Vandroogenbroeck, Timo Sterckx, Fleur Perneel, Bastiaan Vandendriessche, Maria Zandvliet, Fiene Zasada, Matthias Van de brul TEKST Mats Vandroogenbroeck REGIE Nona Demey Gallagher DRAMATURGIE Dina Dooreman KOSTUUMS Eleni Ellada Damianou SCHILDERING Emiel Vandekerckhove MUZIEK Lukas De ClerckBEGELEIDING Valentijn Dhaenens LICHTONTWERP & -TECHNIEK Dimi Stuyven GELUIDSONTWERP & -TECHNIEK Bram Moriau TECHNISCHE PRODUCTIE & TONEELMEESTER  Lieven Symaeys BOVENTITELING Inge Floré VERTALING Trevor Perri, Anne Vanderschueren PRODUCTIELEIDING Catherine VervaeckeAFFICHEBEELD Anton Claeys SPREIDING Saskia Liénard PRODUCTIE KRAPP & KVS COPRODUCTIE Perpodium, Reiefestival MET DE STEUN VAN De Grote Post, de Belgische Federale Overheid via Cronos Invest