KVS

Privacyverklaring

Koninklijke Vlaamse Schouwburg (hierna: “KVS”) verwerkt persoonsgegevens van klanten, webbezoekers en contactpersonen.

KVS is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. KVS geldt onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de “AVG”) als Verwerkingsverantwoordelijke.

KVS wil je in alle transparantie informeren over hoe we de persoonsgegevens die je aanons bezorgt, verwerken. Telkens wanneer je persoonsgegevens verstrekt, zal KVS ze behandelen in overeenstemming met de verplichtingen die volgen uit de AVG, andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en hetgeen is bepaald in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens KVS wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

1. WANNEER VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld via verschillende kanalen:

 • wanneer je onze website bezoekt
 • wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief
 • wanneer je tickets online aankoopt
 • wanneer je contact opneemt met onze klantenservice

2. WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERWERKKEN WE?

Wanneer je van onze diensten gebruik wenst te maken, vragen wij jou een aantal persoonsgegevens zoals:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Voorkeurstaal
 • Bankgegevens

Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan de klantservice van KVS. Als je gebruik maakt van onze klantenservice dan kunnen we de inhoud van gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Wij verzamelen ook gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails houden we ook bij. Dit wordt niet op individueel niveau vastgelegd.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW (PERSOONS)GEGEVENS?

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren
 • voor klantenadministratie
 • voor het opsporen van fraude en andere wettelijke inbreuken
 • om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren
 • om je (telefonisch) te kunnen contacteren bij programmawijziging of annulatie
 • om je op de hoogte te brengen van specifieke voorstellingen waar je in geïnteresseerd kan zijn
 • om je de gepaste korting te kunnen bieden

KVS maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze website te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere website.

4. BEWAARTERMIJN

KVS bewaart jouw (persoons)gegevens tot een maximum van 5 jaar na je laatste aankoop of je laatste contact met KVS.

5. BEVEILIGING

KVS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude.

6. SAMENWERKING MET DERDEN

KVS werkt samen met verschillende derde partijen zodat ons publiek evenementen kan bijwonen. Het gaat hierbij o.a. om gemachtigde ticketverkopers die de tickets namens ons verkopen tot de artiesten die wij promoten. Voor het boeken van tickets werken wij samen met ticketpartner Ticketmatic.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partners, bijvoorbeeld om de ticketcontrole te garanderen bij coproducties, teneinde te voldoen aan wetgeving of op verzoek van een overheidsinstelling.

Voor zover deze derde partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. Met deze verwerkers heeft KVS een verwerkersovereenkomst gesloten. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door onze verwerkers bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Bepaling uitsluitend van toepassing bij aankoop van een Troika Pass:

Om de Troika Pass-korting te kunnen toekennen, delen wij je naam, email en voorkeurstaal met Théâtre National en de Munt. Jouw gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de Troika Pass en niet verder verspreid worden. Deze gegevens worden bij onze partners bewaard tot zolang je Troika Pass geldig is, en worden verwijderd nadat de Troika Pass vervallen is.

7. JOUW RECHTEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan KVS het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Als je vindt dat KVS onjuiste of onvolledige gegevens verwerkt, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat KVS verplicht is om de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Als je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt KVS vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

Wij zijn geen commerciële instelling die je onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. Bij elke nieuwsbrief die we je sturen heb je onderaan de mogelijkheid om je via een link uit te schrijven. Wens je geen fysieke post meer van ons te krijgen, mag je het ons altijd laten weten. Het kan wel ongeveer 10 dagen duren om je aanvraag te verwerken.

Als je gebruik wilt maken van je rechten met betrekking tot de verwerking van jouw (persoons)gegevens door KVS, dan kun je een verzoek daartoe doen aan KVS op onderstaand adres. Je verzoek wordt dan kosteloos door KVS verwerkt. Waar KVS niet volledig aan je verzoek zal kunnen voldoen, zal KVS je over de redenen daarvoor informeren.8. VRAGEN EN/OF KLACHTEN? WENS JE JE GEGEVENS TE WIJZIGEN OF UPDATEN?

Heb je vragen en/of klachten over ons privacy beleid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Wens je de gegevens die je ons bezorgde bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken?

Neem dan gerust contact op met:
KVS
Arduinkaai 7
1000 Brussel
info@kvs.be
02 210 11 00

Als je vindt dat KVS met de verwerking van jouw (persoons)gegevens in strijd handelt met de AVG of andere op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dan kun je ook een klacht indienen bij de Commissie voor de Beveiliging van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

KVS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Kijk voor de meest actuele versie van onze privacyverklaring op onze website.

Juli 2019