KVS

Inclusiecharter Festival Lezarts Urbains 2022

Tijdens het Lezarts Urbains festival ontmoet je krumpers en waackers, je neemt deel aan cyphers en open stages, luistert naar rap en slam, omarmt de queer en hiphop communities, enz. Verdwaald in deze woordenschat? Hier geven we wat meer uitleg bij onze taal.

Empathie en respect: check. Tijdens dit festival ontmoeten verschillende culturen elkaar, met als doel plezier te maken, elkaar te respecteren en nieuwe plekken voor expressie te ontdekken. Vormen van expressie die op en rond de straat ontstaan zijn, om verschillende redenen, met verschillende geschiedenissen. Deze stijlen zijn er om te delen en over te brengen. We komen samen rond onze gedeelde liefde om ons uit te drukken, om uit te zoeken wat ons verbindt, in al onze eigenheid. 

Wij proberen hier een safe(r) space te creëren voor jou en iedereen. Mocht je toch met iets zitten, kan je ons altijd aan onze help desk aanspreken. We ontvangen je met open armen.

Battle

Een woord dat is ontleend uit het Engels, het betekent letterlijk "gevecht", het is een confrontatie tussen twee dansers of een groep dansers die zich uitdrukken door middel van freestyle dansen (= improvisatie).

Break

De term breakdance verwijst naar een stijl van hiphopdansen die in de jaren ‘70 in de Verenigde Staten is ontstaan. Ook wel bekend als b-boying, b-girling of breaking. Breakdance werd populair door Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse tieners die deze activiteit gebruikten om een constructiever alternatief te bieden voor de gevaarlijke invloeden van straatbendes.

Cypher

In de hiphopcultuur is een cypher een bijeenkomst waarbij dansers, rappers of beatboxers een cirkel vormen en om de beurt improviseren. Het is de perfecte gelegenheid om aan je techniek te werken maar ook om je skills te tonen.

Dancehall

Beweging afkomstig uit de Jamaicaanse cultuur. Het woord dancehall duidt zowel een muziekgenre als een dans aan. De beweging ontstond in de jaren tachtig tijdens feestelijke bijeenkomsten van de armste bevolkingsgroepen van het eiland en heeft zich tot op de dag van vandaag verder ontwikkeld. 

Hip Hop

Beweging geboren in de jaren '70 in de wijk Bronx in New York. Oorspronkelijk was het verdeeld in vier hoofddisciplines: rap, graffiti, breakdance en DJing. Met zijn waarden van liefde, plezier en delen, veroverde de Hip Hop snel de rest van de Verenigde Staten en vervolgens de rest van de wereld. Vandaag blijft de hiphopcultuur evolueren en zijn er verschillende disciplines ontstaan, zoals Stand up hip hop dance en beatboxing.

House

House is een sociale dans die aansluit bij de muzikale trend die in het begin van de jaren tachtig in Chicago is ontstaan en die oorspronkelijk verband hield met de geschiedenis van de DJ's. De naam komt van Warehouse, een club in Chicago waar DJ Frankie Knuckles vroeger werkte; house-muziek bestaat uit een minimaal ritme, een baslijn die dicht bij funk ligt, waaraan vaak vocalen worden toegevoegd, al dan niet gesampled.

Krump

Deze beweging, die in het begin van de jaren 2000 ontstond in een Los Angeles dat gekenmerkt werd door spanningen tussen de politie en mensen van kleur, is het resultaat van de ontmoeting en de creativiteit van een groep jonge zwarte mensen die verenigd zijn door sterke vriendschapsbanden en een verlangen om er bovenuit te stijgen. Meer dan een nieuwe kunstvorm, is het een hele cultuur die werd gecreëerd en vervolgens geëxporteerd om de krumpgemeenschap over de hele wereld te verspreiden.

MC

Rap is een muziekstijl waarbij feesten gebruikelijk zijn. De reden hiervoor is dat men vroeger feesten gaf met een DJ die de hoofdrol vervulde en het publiek tot het einde toe op de been moest houden. Hieruit ontstond de term MC, die werd toegekend aan de artiest die, gewapend met zijn rijm en flow, samen met de DJ een hoogst prikkelende performance neerzette. Met de evolutie van muziek en rap verliest de term echter steeds meer zijn oorspronkelijke betekenis. Als de Mc in het begin slechts de "Master of Ceremeny" was, dan moet worden gezegd dat zijn functies vandaag aanzienlijk zijn verruimd. In feite is het moeilijk om de nuance tussen de MC en de rapper te behouden. Een rapper zijn, zonder de rol van MC te spelen is bijna onmogelijk. Vooral omdat het niet ongebruikelijk is dat rappers zich MC noemen.

Open stage

Een open stage is een podium dat voor iedereen toegankelijk is, gewoonlijk door inschrijving bij de organisator. Of het nu gaat om stand-up, een muzikale, choreografische of poëtische performance, alles is welkom op een open stage, zolang er respect is voor de ander en er sprake is van empathie. Geweld en haatdragend taalgebruik hoort niet thuis op een open stage!

Rap

Rap (°1970, the Bronx, NYC, USA) is een muziekstijl die een balans tussen spraak, poëzie en zang zoekt en op ritmische wijze een vaak rijmende tekst brengt. De basisingrediënten zijn een beat en snel uitgesproken tekst.

Session

Dit is een evenement georganiseerd in de hiphopgemeenschap om artiesten de kans te geven elkaar te ontmoeten, te trainen en om cyphers te houden.

Slam

Poëzie waarbij de performance centraal staat en de tekst vaak op een ritmische wijze wordt voorgedragen.

Waacking

Waacking is een sociale dans die ontstond onder de naam Punking in LGBT-clubs aan de westkust van de Verenigde Staten in de jaren ‘70. Deze dans, oorspronkelijk op discomuziek, was sterk geïnspireerd door de wereld van Hollywood en het theater van die tijd.

Appropriation culturelle

Het respectloze gebruik door leden van een dominante cultuur van culturele elementen die geproduceerd zijn door leden van een gedomineerde cultuur, waarbij ze ontdaan worden van hun oorspronkelijke betekenis en gereduceerd worden tot hun esthetische of folkloristische waarde. Hierbij is ook de financiële dimensie van culturele toe-eigening niet te verwaarlozen: de grens tussen eerbetoon en toe-eigening kan vaak worden getrokken in termen van het financiële of symbolische voordeel dat uit andere culturen kan worden gehaald.

Blanchité

Een toestand van witte mensen waarvan men nu pas de oorsprong, de gevolgen en de effecten begint te bestuderen. Witheid, of wit-zijn, wordt vaak beschouwd als de norm (en dus als het teken van het neutrale en universele) en wordt zelden benoemd.

Culture

Alle aspecten die eigen zijn aan een gemeenschap. 

Empowerment

Empowerment is de mate van autonomie en zelfbeschikking van mensen binnen gemeenschappen. Het verwijst ook naar het proces van het sterker worden, het beheersen en opeisen van eigen rechten.  

Wat betekent empowerment voor jou? Plak je eigen definitie op onze post-it muur!

LGBTQIA+

Een acroniem dat de diversiteit* van genderidentiteiten en seksuele geaardheden uitdrukt. L voor lesbisch, G voor gay, B voor bi, T voor trans, Q voor queer, I voor interseksueel en A voor aseksueel. De "+" verwijst naar alle identiteiten, oriëntaties, uitdrukkingen die niet in het acroniem vertegenwoordigd zijn, kortom, naar alle andere realiteiten (panseksueel, niet-binaire, onbeslist...). LGBTQIA+-mensen komen samen onder een acroniem omdat zij het slachtoffer zijn van onzichtbaarheid en van vrij gelijkaardige onderdrukkingsmechanismen, maar al die letters staan ook voor verschillende realiteiten van het leven.

Non mixité choisie

Een vorm van politieke organisatie en solidariteit die mensen samenbrengt die door dezelfde onderdrukking(en) worden getroffen. Niet-gemengde ruimten zijn altijd een belangrijk emancipatoir instrument geweest in de verschillende gevechten voor minderheidsrechten. Zij stellen de deelnemers in staat uit te gaan van een gemeenschappelijke ervaring van discriminatie, zonder voortdurend verplicht te zijn de contouren daarvan in herinnering te brengen of de realiteit ervan te rechtvaardigen. Praten over racistisch geweld tussen geracialiseerde mensen is bijvoorbeeld gemakkelijker. Deze momenten openen een ruimte waarin ervaringen gemakkelijker gedeeld kunnen worden dan in aanwezigheid van mensen die, zelfs onbewust, geassimileerd zijn aan overheersing.

Queer

Een persoon wiens geslacht, sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit en/of genderexpressie afwijkt van de maatschappelijke verwachtingen, wordt beschouwd als "non-conform, niet-traditioneel, buiten categorie". Deze term definieert dus alle letters in het acroniem LGBTQIA+. Het was oorspronkelijk een scheldwoord in de Engelse taal, dat onder het motto "stigma terugwinnen" opnieuw is gebruikt en nu positief is en vaak met artistieke milieus wordt geassocieerd. 

Safe(r) space

Een safe(r) space is een ondersteunende, niet-bedreigende omgeving die openheid, respect en bereidheid om van de ander te leren aanmoedigt. Fysiek en mentaal welzijn staan centraal. Het is een ruimte die kritiek levert op de machtsstructuren in onze maatschappij. Iedereen die een safe(r) space betreedt, draagt bij aan het veilig houden van de ruimte. Waarom die r tussen haakjes? We beseffen dat niet iedereen dezelfde ervaring heeft van het concept safe. Het is een continu leerproces dat we samen ondernemen.