KVS

Liedteksten Vlaemsch

De Leeuw van Vlaanderen

De tijd verslindt de steden, 
geen tronen blijven staan:
 
De legerbenden sneven, 
een volk zal nooit vergaan.
 
De vijand trekt te velde, 
omringd van doodsgevaar.
 
Wij lachen met zijn woede, 
de Vlaamse Leeuw is daar
 
Hij scheurt, vernielt, verplettert, 
bedekt met bloed en slijk
 
En zegepralend grijnst hij 
op 's vijands trillend lijk.
 
Wij lachen met zijn woede, 
de Vlaamse Leeuw is daar.

Zon die alles ziet

Zon die alles ziet,
door mijn geloof,
 
Ik moet het niet ontkennen.
Ik ben bijna jaloers op je;
 
waarom kijk je naar mijn vriend
 
als in tien miljoen genomen afgunst,
verliet de maan de hemel.
 
Ik vrees dat haar liefde u bindt,
want een zon verdient beter.

Een droevig vertrek

Een droevig vertrek had me pijn gedaan,
 
mijn lichaam was meer gebarsten 
dan het marmer,
 
verdoofd van de pijn 
en droog als een boom,
 
mijn gezicht had alle kleur verloren.

’t  Is Vlaams, ’t trekt op geen kloten 

(Wannes Van de Velde)

Als ik een liedje zing op straat,
weloverdacht en in de maat,
 
dan ken ’t wel eens gebeuren
dat er een wandelaar passeert
 
die daar z’n eigen in geneert
en me dan af wil keuren.
 
Zijn argument is zeer bekend,
g’ hoort het van Zepperen tot Gent,
 
van Heverlee tot Schoten:
“’t Is Vlaams, ’t trekt op geen kloten…”
 
Nadat ik tussen feestkrakeel
in ’t Brabants dorp Londerzeel
 
een beetje had gezongen,
kwam er ’n Brabander naar mij
 
die zei: “Meneer, hoe durft gij,
en wel uit volle longen
 
hier zingen voor een volle zaal,
en dan nog in uw eigen taal?
 
Dat vind ik straffe stoten
want Vlaams trekt op geen kloten…”
 
‘k Ging overlest in Denderleeuw
langs ’t Vlaams kafeeke “Vlaamse Leeuw.”
 
En ‘k hoorde ze daar zingen.
Niet over Vlaamse gaai of spreeuw,
 
niet van den blauwvoet of meeuw,
maar over Duitse dingen.
 
En zeg nu niet dat ‘k er om lieg:
ze zongen liekes van de krieg.
 
Het Vlaams dat werd verstoten
want da’ trok op geen kloten…
 
De laatste tijd staat het wel fijn
zo een cultuurmodel te zijn door ABN te spreken.
 
Wie gaarne schijncultuur verwekt
spreekt nu een Hollands dialect.
 
Verkoopt Oranje-streken.
Zo krijgt ons volk één, twee, drij
 
een splinternieuw complexke bij.
 
Want volgens de groten
betekent Vlaams geen kloten…

Het bedruckte wijf

Het was my wel te voren gezeyt
dat hy was van stutzaerts bende,
 
Zyn spel my nu niet langher en greyt
in 'tbeginsel noch in 'teynde,
 
Waer ick my keere waer ick my wende
Myn man en is niet wel myn vriend,

Een oudt gryzaert dat ick hy noit en kende
Want hy en hebt niet dat my dient.

Lieve mooie dame

Lieve mooie dame
In godsnaam, denk niet
 
Dat niemand over mij heerst
behalve jij
 
Dat zonder bedrog
gekoesterd
 
ik je heb en nederig
Al de dagen van mijn leven
 
Geserveerd
Zonder aan schurkenstreken te denken
 
Helaas! Ik smeek
voor hoop en van troost;
 
Mijn vreugde zal verdwijnen
Als je geen mededogen met me hebt
 
Lieve mooie dame
Maar je lieve heerschappij
 
heerst zo hard
over mijn hart
 
dat het tegenwerkt
En bindt
 
Zo verliefd
dat ik geen verlangen meer voel iets te doen
 
Niets heeft nog zin
dan in je gezelschap te zijn
 
Maar jouw hart zit niet op één lijn
Lieve mooie dame
 
En wanneer mijn ziekte
geneest
 
Zal ik helemaal nergens zijn
Zonder jou, zoete vijandin
 
Wie geniet er 
van mijn kwelling
 
handen samen in gebed
Je hart, dat mij vergeet
 
dat het mij doodt
Te lang weggekwijnd
 
Lieve mooie dame
In godsnaam, denk niet
 
Dat niemand over mij heerst
behalve jij

Crudel Acerba (Italiaans)

Crudel, acerba, inexorabil Morte,
cagion mi dài di mai non esser lieto,
 
ma di menar tutta mia vita in pianto,
e i giorni oscuri et le dogliose notti.
 
I mei gravi sospir' non vanno in rime,
e 'l mio duro martir vince ogni stile.

Nederlandse vertaling:

Wrede, bittere, onverbiddelijke Dood,
je geeft me reden om nooit gelukkig te zijn,
 
maar om mijn hele leven in geween te leiden,
in donkere dagen en treurige nachten.
 
Mijn diepe verzuchtingen rijmen niet,
en mijn harde martelaarschap overwint elke stijl.

Song Tister

Bana mboka bayo lele

Bakana nyango mama lela o

Bana mboka bayo lele

Bakana nyango mama lela o

Yo yo yo yoyo                               
Yo yo yo yoyo
Bilima e yo yo yo

Yo yo yo yoyo                               
Yo yo yo yoyo
Bilima e yo yo yo

Litoli yo litoli yo yo

Litoli yo litoli yo yo

Bana mboka bayo lele

Bilima e yo yo yo

Bana mboka bayo lele

Bilima e yo yo yo

Likambo lokita o wayé

Bakana nyango mama lela o

Bango wana ba yeyi

Bango wana ba yeyi    

Nederlandse vertaling: 

De mensen van het dorp
hebben goed nieuws ontvangen.

De vroedvrouw begeleidt de moeder.

De mensen van het dorp
hebben goed nieuws ontvangen.

De vroedvrouw begeleidt de moeder.

Spoedig zal de tweeling er zijn

Spoedig zal de tweeling er zijn

We wachten, we wachten

We wachten, we wachten.

De mensen van het dorp
hebben goed nieuws ontvangen

Binnenkort zal de tweeling er zijn

De mensen van het dorp
hebben goed nieuws ontvangen.

Spoedig zal de tweeling er zijn

Het nieuws dat de tweeling er is.

De vroedvrouw begeleidt de moeder

Ze zijn aangekomen

Ze zijn aangekomen            
 

‘Marieke’ van Jacques Brel 

Ah Marieke Marieke ik hield zoveel van je
Tussen de torens van Brugge en Gent

Ah Marieke Marieke een lange tijd geleden
Tussen de torens van Brugge en Gent
 
Zonder liefde warme liefde
Waait de wind de stomme wind

Zonder liefde warme liefde
Weent de zee de grijze zee

Zonder liefde warme liefde
Lijdt het licht het donk're licht

En schuurt het zand over mijn land
Mijn platte land mijn Vlaanderland
 
Ah Marieke Marieke de Vlaamse hemel
Kleur van de torens van Brugge en Gent

Ah Marieke Marieke de Vlaamse hemel
Huil met mij van Brugge naar Gent
 
Zonder liefde warme liefde
Waait de wind, het is voorbij

Zonder liefde warme liefde
Weent de zee, al voorbij

Zonder liefde warme liefde
Lijdt het licht, alles is voorbij

En schuurt het zand over mijn land
Mijn platte land mijn Vlaanderland
 
Ah Marieke Marieke de Vlaamse hemel
Was het te zwaar van Brugge naar Gent
 
Marieke Marieke op je twintig jaar
waar ik zo van hield van Brugge tot Gent
 
Zonder liefde warme liefde
Lacht de duivel de zwarte duivel

Zonder liefde warme liefde
Brandt mijn hart mijn oude hart

Zonder liefde warme liefde
Sterft de zomer de droeve zomer

En schuurt het zand over mijn land
Mijn platte land mijn Vlaanderland
 
Ah Marieke Marieke kom terug naar de tijd
Kom terug naar de tijd van Brugge en Gent
 
Ah Marieke Marieke kom terug naar de tijd
Toen je van me hield van Brugge tot Gent
 
Ah Marieke Marieke in de avond zo vaak
Tussen de torens van Brugge en Gent
 
Ah Marieke Marieke alle vijvers
Openen hun armen voor mij van Brugge tot Gent
 
Van Brugge naar Gent Van Brugge naar Gent

Slaet op den trommele

Slaet op den trommele van dirredomdeine,
slaet op den trommele van dirredomdoes,
 
slaet op den trommele van dirredomdeine,
Vive le Geus is nu de leus.
 
Spaensche pocken, 
licht als sneeuw vlocken,
 
Spaensche pocken, 
loos ende boos,
 
Spaensche pocken,
onder ‘s Paus rocken,
 
de Spaensche pocken 
groeyen altoos.
 
De Spaensche Inquisitie, 
voor Godt malitie,
 
de Spaensche Inquisitie, 
als draecx bloet fel,
 
de Spaensche Inquisitie
ghe voelt punitie,
 
de Spaensche Inquisitie 
ontvalt haer spel.
 
Vive le Geus! wilt christelick leven,
Vive le Geus! houdt fraye moet;
 
Vive le Geus! Godt behoed u voor sneven,
Vive le Geus! edel christen bloet.

Archi statue van Gasparo Pratoneri

Archi statue trofei colossi e marmi,
Palme trionfi e spoglie oppime e rare,

Communi pregi fù delle vostr' armi,
Hor vi portan' in ciel glorie piu chiari,

Mostrandovi quà giù le prose e i carmi,
Nume lui de la terra e voi del mare.

Nederlandse vertaling: 

Bogen, standbeelden, trofeeën, kolossen en marmer,
palmen, triomfen en een kostbare veldheersbuit,
 
Uw wapens hebben zich samen verdienstelijk geuit,
en stralende glorie in de hemel brengen zij u nu,
 
Voor u vertonen zich de proza en de gedichten hier benêe,
Hij, de god van de aarde, en u van de zee.

Ach Vlaendere vrie

Ach Vlaendere vrie, hedel aert
Wilen werstu verre bekent.
 
Zo ziis tu noch, maer te di waert
Draghet niit menich fel serpent.
 
Du wes omtrent langhe gheschent,
wertu van herte... sy.
 
Ach Vlaendre, Vlaendre, wat let dy.

Jullie meiden 

Jullie meiden van vijftien,
Kom niet meer naar de fontein,
 
Want jullie ogen zijn te dol,
 
Parmantige tepel, lachende mond, 
mollige kont,
 
Het hart vrolijker dan een meesteres,
 
Jullie meiden van vijftien,
Kom niet meer naar de fontein.

Arabisch wiegelied

Oh Heer, help Rima slapen,
moge ze slaperig worden,
 
Moge ze opgroeien
en ervan houden om te bidden en te vasten.
 
Oh God, laat haar elke dag gezonder worden.
 
Ik zal je meenemen op een kleine reis
naar een plaats 
 
waar er pruimen zijn onder de abrikozenboom
en elke keer als de wind waait,
 
zal ik een abrikoos plukken voor Rima.
 
Hé Lina,
leen ons je waterketel en een kom
 
zodat we Rima's kleren kunnen wassen
en ze aan de jasmijnboom hangen.

Ic truere ende ic

Ic truere ende ic ben 
van mijnnen alzo zieck,
 
En ic en can ghenesen niet.
 
Scoen lief dat doet ghij mij,
En anders niemant dan ghij.
 
Wat raet wildij mij gheven.
Wat raet wildij mij gheven.

Een gilde jent

Een gilde jent
reet laest naer Ghent;
 
Hy was wel opgheseten
Op een magher peert nau tuerscap weert
 
Twas achter al bescheten
Besnot soe wast an syne muyle
 
Het had den ghanc ghelyc een ghuyle
 
Myn zinnen stout
hevet gesmout
 
Doen liept ghelyc een hinne
Ghetoemt onder die kinne.
 
Lief vrient
blyft thuys!
 
Riep tquaet gespuys
 
Leefde Lanchals noch
hy schreef u inne

De Flamingant

In mijn land van Vlaanderen, mishandeld 
door verwoestende oorlogen
 
en moeilijke tijden, 
het land is stil.
 
Noem me geen Flamingant, 
Vlaming zijn is al moeilijk genoeg.
 
Wat men ook zegt over het glorieuze verleden, 
Spanje kwam naar de dans,
 
Bijgestaan door Frankrijk, 
om ons geweten te zuiveren.
 
Noem me geen Flamingant,
Vlaming zijn is al moeilijk genoeg.
 
Op land bestemd voor de tarwevelden 
Werden gevechten uitgevochten,
 
Pretentieuze gevechten,  
ons als uitschot behandelend.
 
Noem me geen Flamingant,
Vlaming zijn is al moeilijk genoeg.
 
Vanwege het zwartste proletariaat, 
we hebben de vreugde gezien
 
Vergaan als een prooi van onbeschaamdheid, 
tussen de kerk en dronkenschap.
 
Noem me geen Flamingant,
Vlaming zijn is al moeilijk genoeg.
 
Ze zeggen dat ze collaborateurs waren! 
Velen werden gevangen,
 
Denkend dat ze Vlaanderen zuiver maakten, 
dat is wat ellende voortbrengt.
 
Noem me geen Flamingant,
Vlaams zijn is al moeilijk genoeg.
 
Fascisten zijn overal, ook in ons land, 
maar zoals mensen graag
 
Haten wat ze niet kennen, 
met dit refrein smeek ik u:
 
Noem me geen Flamingant,
Ik ben Vlaming, zoon van een arbeider.

Un capitaine   

Een kapitein van overvallers
die zichzelf Heer Pierroie noemde,
 
verraste de stad Antwerpen,
maar tot zijn schande trok hij zich terug,
 
als een zwaluw trok hij zich terug
zichtbaar angst tonend.
 
Je neemt zo'n kat niet zonder handschoen.
 
Begrijp de prinsen en baronnen,
zeggend dat ik op vele plaatsen heb ingebroken,
 
in het wilde weg heb geplunderd
Ik passeerde Walhem, ook Douffle,
 
maar Antwerpen innemen lukte me niet.
 
Je neemt zo'n kat niet zonder handschoen.
François, als jouw twee kampioenen
 
Longeval en ook Piroye,
Maroye hadden belegerd,
 
en ze allemaal in zijn kasteel waren
voor het gat dat zo goed blaast,
 
zou hij ze omver blazen tot in Roye.
Je neemt zo'n kat niet zonder handschoen.

Or oiez

Loop nu maar weg,
de taverne gebeden,
 
Jehan Gallet slaapt 
heel diep tussen jullie in.
 
Opstaan, opstaan,
om te gaan drinken
 
naar de kleine cer!, naar de kleine cer!, 
Jehan Gallet,
 
Jehan Gallet kom je 
in woede
 
Jehan Gallet roep
Je kompanen
 
marcheer vrolijk sint-leger
op weg
 
Buquet, Benoist, Guiard, 
Meester Jacques Severin,
 
goblin, Pierre Mercher, 
meester Jacques le tigneulx,
 
zonder medelijden
kom dan hier
 
of of of zullen we goede wijn gaan drinken,
bij Jehan Baston's, Jehan Baston,
 
toc toc tac toc tac tac
we willen enorm veel drinken 
 
dag gastheer, dag gastvrouw,
bediende, kamermeisje
 
geef me wat water voor mijn handen, maak ze schoon,
was de tanden, was de tanden, 
 
laten we de tanden spoelen
met witte wijn bij de lunch,
 
witte wijn uit Anjou 
of van Boyeux de collège.
 
Dominus Amen, 
om te lunchen la belle andouille:
 
erwten gestampt op ribbetjes,
de ham is goed, bij de heilige Jehan,
 
charlotte m'amye, apetit nouveau,
pasta met hete saus,
 
wijn uit Beaune,
mijn vriend, of van Passi,
 
genoeg pap gegeten,
genoeg pap gegeten.

Adieu Anvers

Vaarwel Antwerpen, 
vaarwel aan de nobele stad
 
verplicht ben ik, 
om van je te scheiden
 
niet door wangedrag, 
en niet door een verachtelijk iets,
 
maar door een vrouw
onvergelijkbaar,
 
niet met Venus,
noch met Helaine,
 
zo groots is 
haar genade 
 
mijn vertrek veroorzaakt
zoete pijn
 
vergezeld 
van zo'n schoon ding
 
Vaarwel Antwerpen, 
Vaarwel Antwerpen.
 

Mílle quingéntis vérum (Latijn) 

Mílle quingéntis vérum bis sex mínus ánnis
Vírgine progéniti lápsis ab orígine Chrísti,
 
Sicílides flérunt Múse, dum Fáta tulérunt
Hóbrecht Guillérmum, mágna probitáte decórum,
 
Cecílie ad féstum, qui Cecíliam peragrávit
Oram; ídem Orphéicum Músis Jácobum generávit.
 
Ergo dúlce mélos succentórum chórus álme
Cóncine ut ad célos sit vécta ánima
 
et dáta pálme. Amen
Cantus firmus:
 
Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.

Nederlandse vertaling: 

Nadat vijftienhonderd min twee keer zes jaar
verstreken sinds de geboorte van Christus, 
 
het nageslacht van de Maagd,
 
weenden Siciliaanse Muzen toen het Noodlot
Guillermus Obrecht weg nam, getooid met grote waardigheid,
 
Op het feest van Cecilia, hij die reisde door de Ceciliaanse
kust; dezelfde verwekte de Orfische Jacob voor de Muzen.
 
Daarom een zoet lied, zacht begeleidend koor,
zingen, dat zijn ziel naar de hemel mag worden gedragen
 
en de palm gegeven. Amen.
Cantus firmus :
 
Geef hen eeuwige rust, O Heer,
en moge eeuwig licht op hen schijnen.

© Filip Van Roe