KVS

YSER in KVS: een documentaire- en debatavond

Eind 2020 verzamelt een onderzoek de getuigenissen van 17 trans*sekswerkers-sters in de IJzerwijk van Brussels. Eén van hen aanvaardt om voor de camera te getuigen en het geweld waaronder zij lijden bespreekbaar te maken. We nodigen jullie graag uit op de vertoning van deze kortfilm YSER

De vertoning zal worden gevolgd door een discussie in aanwezigheid van de Schepen voor gelijke kansen, Lydia Mutyebele, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz en plaatselijke acteurs.
 
Belangrijk: Dit evenement staat open voor iedereen, en er zal op worden toegezien dat geen discriminerende of stigmatiserende uitlatingen over trans*-personen en sekswerkers de uitwisselingen verstoren, noch racistisch of seksistisch taalgebruik.

Deze kortfilm van Quentin Moll-Van Roye verkent de verschillende realiteiten die het leven bepalen van Samantha, een trans* vrouw uit Roemenië die in de buurt van Yser werkt. Ze praat voor de camera over haar migratieverhaal, het geweldddadig karakter van haar dagelijks leven en haar hoop. Het is een gevoelig en een genuanceerd portret, noodzakelijk om de mensen die aan Yser werken beter te begrijpen.

Alias verstrekt medische en psycho-sociale steun aan mannen en transvrouwen*die van dichtbij of verderaf betrokken zijn bij sekswerk/prostitutie. Alias wordt gesteund door de GGC, COCOF en het RIZIV. BPV en Equal Brussels hebben specifiek dit project gesteund.

Ana Dresler heeft Alias een jaar vergezeld om de trans* vrouwen die aan Yser werken te ontmoeten. Om hun emoties, hun ervaringen van pesterijen en geweld in verband met prostitutie/sekswerk te verzamelen. Het was een manier om het lijden van de betrokken mensen, waarvan wij maar al te vaak de machteloze getuigen zijn, zichtbaar te maken en nuttige kennis te vergaren. Om zo te zoeken naar mogelijkheden om op een betere manier samen te leven in de wijk.

Praktisch

Vrijdag 7 oktober 2022
Drietalige avond in Frans, Nederlands en Engels.
BOL – KVS (Lakensestraat 146, 1000 Brussel)

19:00 deuren en bar open
19:30 vertoning van de kortfilm YSER
20:00 ronde tafel met vragen en antwoorden
20:45 informeel gesprek in de bar
21:30 einde
 
Koop hier je ticket (€5)