KVS

MINDBLOWERS 2023: Power

VUB & KVS
do 12.10.2023 18:00 - 21:30
KVS, Brussels
KVS BOX
Vanaf 26.06.2023 00:00
12.10.2023
18:00 - 21:30
Vanaf 26.06.2023 00:00

Wetenschappers en kunstenaars zijn de visionairs van de samenleving. Om die stem en hartenklop een podium te geven, riepen KVS en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) Mindblowers in het leven. Verwacht je aan performances op het kruispunt van kunst, cultuur en reflectie. Na alles dat ons nog te wachten staat dit verkiezingsjaar, is het thema dit jaar – heel toepasselijk – Power!

Voor deze editie buigen onze wetenschappers en kunstenaars zich over Power. Macht is een complex begrip in onze samenleving. Stille krachten, fysieke kracht, moreel leiderschap, Black Lives Matter, de ruimtewedloop, individuele macht, ... er bevindt zich meer in het machtsspectrum dan we ons- zelf kunnen indenken. En in dat bad dompelen we jou tijdens Mindblowers: Power graag onder.

Welke kracht schuilt er in onze lichaamstaal? En wanneer is macht écht macht? Kan het een instrument zijn voor goed leiderschap? Wat is reële macht? Foucault gebruikte de term 'macht/kennis' om aan te geven dat macht wordt gevormd door geaccepteerde vormen van kennis, wetenschappelijk inzicht en 'waarheid'. En wat gebeurt er als politieke macht wordt misbruikt en leidt tot meer ongelijkheid, onderdrukking en sociale onrechtvaardigheid?

Daarnaast zijn er stille krachten die een grote impact hebben op onze maatschappij. Hun inspanningen zijn onzichtbaar en onhoorbaar maar voor bepaalde medemensen des te meer voelbaar. Ze blijven echter vaak – bewust of onbewust – onder de radar. Sommigen worden de macht ontnomen, in een stiltehoek geduwd. Anderen kiezen net voor die onzichtbare positie, om ongestoord hun werk uit te oefenen, zoals extre- mistische netwerken of religieuze fundamentalisten. Wil je daar als onderzoeksjournalist in onderduiken, dan hou je jezelf maar beter ook erg stil of gebruik je jouw positie net om het onderzoek kenbaar te maken?

Van al die vragen worden wij stil. En krijgen we des te meer zin om ze beantwoord te horen, met opnieuw een sprankelende mix aan artistieke en wetenschappelijke interventies.

Credits

PRODUCTIE / PRODUCTION VUB & KVS