KVS

Gedragscode

Wij zijn er voor jou, en voor elkaar.

Welkom in KVS. Jij bent hier welkom en veilig. Daar doen wij alles voor.

Bij KVS maken en tonen we met passie theater. Dat doen we samen. Met elkaar en voor een publiek. Wie je ook bent, ongeacht je functie, hoe lang of kort je hier werkt, waar je vandaan komt, wat je seksuele geaardheid is, hoe oud je bent, welke taal je spreekt, ... je bent hier omdat je bent wie je bent en meewerkt aan dat proces.

Wij creëren samen theater. We delen tijd, ruimte en gevoelens. Dat willen we altijd doen met respect voor elkaar. De passie voor ons werk drijft ons soms ver. Toch willen we altijd in gelijkwaardigheid met elkaar werken.

Ook in creatieve processen en samenwerkingen waar sprake is van hiërarchie, mag dit nooit leiden tot een gevoel van onveiligheid of eender welke vorm van intimidatie of misbruik. Blijf gelijkwaardigheid altijd als het fundament van alle werkrelaties zien.

Wees grenzeloos genereus en respecteer tezelfdertijd elkaars grenzen. Wees waakzaam voor jezelf en je collega’s. Ook daarin hebben we elkaar nodig.

Mocht je je onveilig voelen, mochten er (herhaaldelijk) dingen gebeuren of opmerkingen gemaakt worden die je niet oké vindt, en die je niet meteen kan, wil of durft aankaarten bij de persoon zelf, bij je leidinggevende of rechtstreekse collega’s? Richt je dan tot één van onze vertrouwenspersonen, de genderkamer of de externe dienst van Mensura.

Er is altijd iemand voor jou.

INTERNE VERTROUWENSPERSONEN (NL / FR / EN)

Inge Floré | 0495 35 26 07
Winne Jacobs | +32 2 210 11 25
Barbara Matthijs | 0484 42 56 08

GENDERKAMER (NL / FR / EN)

ninacallens@vlaamseombudsdienst.be
viktorvanderveken@vlaamseombudsdienst.be
telefoonnummer: 1712 
02 552 48 48

 

EXTERNE DIENST MENSURA

NL: 02 549 71 57
FR: 02 549 71 48
aansluitingsnummer: 5212301.1