KVS

Juist is Juist: ook in KVS

KVS past de principes en afspraken van Juist is Juist volledig toe. 

Juist is Juist?

Dat is een organisatie die heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector definieert. Voor alle disciplines. En voor alle betrokken partijen. Kunstenorganisaties en kunstwerkers moeten juist kunnen werken: door volwaardige subsidiëring, correcte betaling, goede arbeidsomstandigheden en transparante samenwerkingen. Juist is Juist helpt die vertaalslag maken van goede bedoelingen naar concrete praktijk, aan de hand van concreet advies en gerichte tools, waarvan KVS dankbaar gebruik maakt. 

Hoe maakt KVS concreet die vertaalslag? 

Voorafgaand aan de start van een nieuwe creatie wordt er door KVS een gesprek gevoerd over de loonsvoorwaarden, de onkosten en de tijdsinvestering die verwacht (en dus betaald) wordt. We vertrekken hierbij altijd van de ingeschatte tijdsperiode waarin het werk zal worden verricht en stellen dan een verloning voor die de barema’s van de podiumkunsten volgt.
 
We lichten de artiest ook in over de verschillende mogelijkheden om uitbetaald te worden (via arbeidsovereenkomst, op basis van factuur als zelfstandige, vanuit een vzw, of via een SBK of een klassiek interimkantoor, of nog andere). Zolang deze afspraken tijdig gebeuren en voor de start van de opdracht rond zijn, komen we tot een wederzijds correcte artistieke samenwerking.