KVS

Synchronization Practice – Lara Ferrari Tummma & Josefina Imfeld

Synchronization Practice ontwikkelde een gevoelige methodologie rond de ontmoeting, en is een performance die zich tezelfdertijd in België en Argentinië afspeelt. De voorstelling komt voort uit een verlangen naar manieren om fantasieën die ver uit elkaar liggen aan elkaar te linken op een bedachtzame manier. Dans wordt hierbij een vorm van magie, waarin de grenzen van aanwezigheid verlegd worden door choreografische rituelen. Vanuit luisteren, transmissie en resonantie tracht deze performance alternatieve communicatie- en creatiemiddelen op afstand te genereren.
 
Een praktijk die het publiek uitnodigt om een ruimte te creëren waar het idee van aanwezigheid in vraag wordt gesteld, en zo ruimte wordt gemaakt voor andere vormen van bestaan en communicatie, een plaats om verbeelding te omarmen, als een mogelijkheid om de realiteit om te buigen. Momenteel zijn Lara Ferrari Tummma en Josefina Imfeld een boek aan het maken, met steun van het Nationaal Kunstenfonds van Argentinië, waarin ze verschillende onderzoeksmomenten en -materialen bundelen en dat kan worden beschouwd als een handleiding. 
 
Métodos de supervivencia is het collectief van Lara Ferrari Tummma en Josefina Imfeld, dat sinds 2017 bestaat, en momenteel in België en Argentinië gevestigd is. Hun onderzoek komt voort uit de toewijding om affectieve en gevoelige praktijken te zien als een beleid dat verschillende waarnemingswijzen mogelijk maakt en andere manieren ontwikkelt om met elkaar en met de omgeving om te gaan. In 2019 verhuisde Lara naar Europa en sindsdien werken ze aan een reeks van praktijken rond fragiele ontmoetingen, op afstand.
 
Hun werk werd vertoond in o.a. Kunsthaus (Zurich), Nos en vera (Buenos Aires), Hotel Inminente (Córdoba), La Mansa Mansión (Córdoba), Local de Artes Recientes (Buenos Aires), Munar Arte (Buenos Aires) en Jóvenes Creadores (Uruguay). Synchronization Practice wordt gemaakt met de steun van het Nationale Kunstenfonds van Argentinië 2022).