KVS

KVS wil evolueren 'Naar Apartheid Vrije Zone'

KVS is een traject gestart om te evolueren 'Naar Apartheid Vrije Zone'. Daarbij gaat het om een engagement om als huis NEEN te zeggen tegen elke vorm van discriminatie, racisme, geweld en schending van mensenrechten en internationaal recht. Deze stap volgt op eerdere acties ondersteund door KVS, zoals Poets for Palestine waarbij het huis een reeks artiesten uitnodigde om hun stem tegen de gruweldaden in Israel en Palestina een plaats te geven, en de ruimte voor de opstart van het initiatief Artists4Palestine/België, afgelopen november. 

KVS is een traject gestart naar en met 'Naar Apartheids Vrije Zone'. Daarbij gaat het om een engagement om als huis NEEN te zeggen tegen elke vorm van discriminatie, racisme, geweld en schending van mensenrechten en internationaal recht. Deze stap volgt op eerdere acties ondersteund door KVS, zoals Poets for Palestine, waarbij het huis een reeks artiesten uitnodigde om hun stem tegen de gruweldaden in Israel en Palestina een plaats te geven, en de ruimte voor de opstart van het initiatief Artists4Palestine/België, afgelopen november. 

Het engagement dat KVS nu aangaat met het collectief 'Towards Apartheid Free Zone' is geen louter eenmalig evenement, maar een overgangstraject richting een duurzame werkinfrastructuur in onze sector. Als intercultureel, intergenerationeel en genderdivers stadstheater wil KVS mee hieronder zijn schouders zetten. Het is immers iets dat leeft binnen de artiesten van KVS en een groot deel van het personeel. Voor artistiek directeur Michael De Cock is deze stap dan ook een evidentie. 

'Naar Apartheid Vrije Zones' is een initiatief van artiesten en organisaties in België. Het is sectorbewust opgebouwd, op maat van onze instellingen, decreten en uitvoeringsbesluiten. Het is toepasselijk op de actualiteit, maar tegelijkertijd overstijgt het die, en gaat het in tegen elke soort discriminatie. Uiteindelijk sluit dit traject aan bij werk dat al lang begonnen is: Palestina Solidariteit vzw, samen met de Association Belgo Palestinienne, staat al meer dan een decennium lang voor actieve solidariteit met onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor rechtvaardigheid. Winkels, bars, restaurants, bedrijven, vakbonden, culturele-, sport- of jeugdverenigingen, buurtcentra, gemeenschapscentra, politieke partijen, gebedshuizen, individuen etc. kunnen Apartheids Vrije Zones worden, plaatsen waar op geen enkel vlak onderdrukking wordt ondersteund en in het bijzonder koloniale apartheidsregimes worden ondersteund.

Concreet houdt het T-AFZ-traject in dat een organisatie een scan doet op alle vlakken - niet alleen binnen de programmatie. Dat betekent dus ook een scan van alle leveranciers en externe partners waarmee wordt samengewerkt. Daarbij wordt gekeken naar culturele partnerschappen en sponsorships, leveranciers, financiële stromen en intersectionaliteit. Indien deze organisaties hun middelen inzetten om, op welke manier dan ook, apartheidsregimes of andere schendingen van de mensenrechten te ondersteunen, is het goed om de partnerschappen te herbekijken en er alternatieven voor te zoeken. De focus ligt op dit moment op wat er gebeurt in Gaza, maar kan zich ook uitbreiden naar een meer algemene tendens. 

Binnen dit initiatief zal KVS nu verdere stappen ondernemen, inclusief een interne werkgroep die dit initiatief zal opvolgen. De nadruk ligt op het ‘evolueren naar’. Het is immers logisch dat een organisatie niet van de ene dag op de andere kan overschakelen. Maar het is belangrijk om initiatief te nemen en stappen te zetten.